Nieuw pionierswerk van wetenschappers uit Singapore helpt het mysterie rond ALS verder te ontsluieren

08-03-2019

WangHet zal een hulp zijn bij toekomstig werk dat de voortgang van de ziekte moet vertragen.

Na een afmattende studie van vijf jaar heeft een team van wetenschappers van de Nationale Universiteit van Singapore (NUS) een nieuwe link ontdekt in het mechanisme van amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Een studie die werd geleid door dr. Ling Shuo-Chien van NUS Geneeskunde onthulde dat naburige cellen die oligodendrocyten worden genoemd eveneens een rol spelen bij het verspreiden van de ziekte. Voorafgaand aan deze studie werd er in brede kringen van uitgegaan dat ALS alleen de motorische zenuwcellen treft.

Dit zal wetenschappers helpen een beter beeld te vormen van ALS, wat de mogelijkheid schept van een eventuele behandeling voor de aandoening. Healthcare Asia sprak met dr. Ling om naar de nuances van haar studie te peilen.

Healthcare Asia: Kunt u kort de bevindingen van uw studie toelichten. Met welke uitdagingen werd u geconfronteerd?

Dr. Ling: TDP-43 is het bepalende pathologische en kenmerkende eiwit voor twee overlappende neurodegeneratieve ziektes die aanvangen tijdens de volwassenheid: amyotrofische laterale sclerose (ALS) en frontotemporale degeneratie (FTD). De proteïnopathieën van TDP-43 vinden we ook terug bij andere belangrijke neurodegeneratieve ziektes, zoals de ziekte van Alzheimer, wat de sleutelrol van TDP-43 in het zenuwstelsel nog meer in de verf zet. Vreemd genoeg zijn TDP-43-aggregaten ook terug te vinden in oligodendrocyten, die instaan voor myelinisatie en voor metabolische ondersteuning van de neuronen.

In deze studie tonen we voor de eerste keer aan dat TDP-43 op celautonome wijze onmisbaar is voor het naar behoren functioneren van volwassen oligodendrocyten, in het bijzonder myelinisatie en celoverleving. Meer specifiek leidt de uitputting van TDP-43 tot RIPK1-gemedieerde necroptose van volwassen oligodendrocyten en een vermindering van myelineproteïnen die essentieel zijn voor myelinisatie, maar het heeft klaarblijkelijk geen toxische invloed op motorneuronen.

Healthcare Asia: Hoe kunnen patiënten en hospitalen baat hebben bij de bevindingen?

Dr. Ling: Gezien de prevalentie van TDP-43-proteïnopathieën bij ALS/FTD, Alzheimer en verouderende hersenen, kan het aanzwengelen van de oligodendrocytefunctie worden beschouwd als een bijkomende therapeutische interventie voor ALS/FTD, Alzheimer en leeftijdsgerelateerde cognitieve aftakeling. Het is het opmerken waard dat anterieure witte materie vooral kwetsbaar is voor aftakeling met het ouder worden en dat de integriteit van de witte materie negatief correleerde met cognitieve aftakeling die is geassocieerd met ouder worden en Alzheimer.

Bovendien vertoonden FTD-patiënten met een risicovariant in het MOBP-gen (myelinegeassocieerde oligodendrocyte basisproteïne) ernstiger aftakeling van de witte materie, gekoppeld aan een kortere ziekteduur. Cruciaal is dat recente genoomwijde associatieanalyses eveneens MOBP identificeerden als een risicofactor voor ALS. Bijgevolg kan, gezien de prevalentie van TDP-43-proteïnopathieën bij ALS/FTD, Alzheimer en verouderde hersenen, het aanzwengelen van de oligodendrocytefunctie worden beschouwd als een bijkomende therapeutische interventie voor ALS/FTD, Alzheimer en leeftijdsgerelateerde cognitieve aftakeling.

Healthcare Asia: Wat is de huidige stand van zaken wat betreft ALS in Azië en welke landen hebben het meeste kans baat te hebben bij deze nieuwe informatie uit uw studie?

Dr. Ling: De prevalentie van ALS in Azië is vergelijkbaar met die in de VS en Europa en bedraagt ongeveer 5 per 100.000 mensen per jaar (de incidentie moet zowat 1-2 per 100.000 mensen per jaar bedragen). Aangezien ALS een neurodegeneratieve ziekte is die tijdens de volwassenheid aanvangt, zal de projectie van ALS-gevallen met 70% toenemen tegen 2040.

Healthcare Asia: Waarom die specifieke interesse voor ALS?

Dr. Ling: ALS is een snel vorderende en dodelijke neurodegeneratieve ziekte die patiënten meestal binnen de 1-5 jaar na de diagnose fataal wordt. Jammer genoeg kan de door de FDA goedgekeurde medicatie de levensduur slechts met enkele maanden verlengen. Gezien de prevalentie van TDP-43-proteïnopathieën bij ALS/FTD, Alzheimer en verouderde hersenen, kan het aanzwengelen van de oligodendrocytefunctie worden beschouwd als een bijkomende therapeutische interventie voor ALS/FTD, Alzheimer en leeftijdsgerelateerde cognitieve aftakeling.

Healthcare Asia: Vooruitblikkend, hoe kunnen sleutelspelers uit de gezondheidszorg de bevindingen van deze studie gebruiken om een genezing voor ALS te vinden?

Dr. Ling: Zoals al gezegd, gezien de prevalentie van TDP-43-proteïnopathieën bij ALS/FTD, Alzheimer en verouderde hersenen, kan het aanzwengelen van de oligodendrocytefunctie worden beschouwd als een bijkomende therapeutische interventie voor ALS/FTD, Alzheimer en leeftijdsgerelateerde cognitieve aftakeling.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Healthcare Asia

Share