Samenvatting presentatie Dokter Paul Jenet

“Recente evoluties binnen het Centrum voor Medische Expertise”

De dokter startte met een korte uiteenzetting over de taken van het Centrum en een opsomming van de aanvragen en financiële tussenkomsten waarvoor een persoon met een handicap bij hun diensten terecht kunnen.

Hij haalde hierbij uitdrukkelijk aan dat de “aanvraag op stukken” nog steeds mogelijk is. ALS-patiënten blijven prioritaire dossiers. Weliswaar is het Ministerieel Besluit dat deze procedure regelde, afgeschaft maar onmiddellijk via Interne Nota’s opnieuw mogelijk gemaakt. De heer Jenet wees nog eens uitdrukkelijk op het belang van het indienen van een zo volledig mogelijk dossier.

In een tweede gedeelte kwamen de projecten aan de beurt: digitalisering van de dossiers, waken over de kwaliteit van de dossiers, nieuwe aanvraagformulieren waarbij ook grotere inspraak van de patiënt voorzien is, uitbouw van Handiweb om via internet informatie e.d. op te vragen, aandacht voor de opleiding van de evaluerende artsen, uitwerken van een ‘handleiding’ zelfredzaamheid. Een korte vragenronde sloot deze sessie af.

Leo Vanderwegen

Share