Stamcel behandeling voor de ziekte ALS wordt onderzocht

31-01-2013

Op de 65e jaarlijkse vergadering van de American Academy van Neurologie wordt een veelbelovende studie over stamcel transplantatie, teneinde ALS te behandelen, voorgesteld.

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een neurologische ziekte die zich uit in willekeurige spierbewegingen.

Wanneer een persoon een deel van het lichaam wil bewegen, zoals de hand, vertrekt het signaal eerst vanuit de hersenen (de motor cortex), beweegt zich dan door het centrale zenuwstelsel (ruggengraat) en naar het perifere zenuwstelsel (de zenuwen die in verbinding staan met de specifieke spier).

Bij ALS beginnen de twee systemen, het centraal zenuwstelsel (CNS) en het perifere zenuwstelsel (PNS) te degenereren. Er is niets verkeerd met de spier maar omdat de connectie met de zenuw verloren gaat, begint de spier te verschrompelen en sterft af. In een gevorderd stadium van de ziekte, wordt ook het vermogen om te spreken aangetast.

 

ALS is niet zo veel voorkomend als andere neurologische aandoeningen zoals de Ziekte van Parkinson of de Ziekte van Alzheimer. In de Verenigde Staten krijgen elk jaar 5.600 mensen de diagnose van ALS en er zijn ongeveer 30.000 Amerikanen die met de ziekte leven op dit moment.

Ofschoon spier samentrekkingen (onwillekeurige kleine bewegingen van spieren) een symptoom zijn van ALS, zijn deze samentrekkingen een veel voorkomend verschijnsel als gevolg van een overactieve zenuwcel. Het betekent niet noodzakelijk dat iemand daardoor ALS heeft. Bijkomende symptomen zijn moeilijkheden om te kauwen of te slikken, spraakproblemen en spier zwakte en stijfheid.

Er is geen ondubbelzinnige test om de ziekte te diagnosticeren. Als alternatief daarvoor worden lichamelijke onderzoeken, bloed testen, MRI beeldvorming en elektro-studies van zenuwen en spieren gebruikt om de ziekte te detecteren.

Er bestaat geen genezing voor ALS.

De oorzaak van ALS is niet gekend maar 5 tot 10% van de ALS-gevallen is overgeërfd. De leeftijd waarop ALS zich manifesteert is bij mensen in de leeftijdscategorie van 40 tot 70 jaar, maar er zijn gevallen gekend van mensen zo jong als 15 die er aan lijden.

In Europa blijkt uit statistieken dat gezonde voetbal spelers een hogere mate van voorkomen hebben van ALS wat tot een theorie leidt dat de ziekte in verband kan gebracht worden met fysieke activiteit. Afgezien van statistische gegevens, is er geen degelijk bewijsmateriaal voor deze veronderstelling.

Stephen Hawking, de beroemde natuurkundige, lijdt aan ALS.

Stamcel behandeling voor Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS)

Ogenschijnlijk stamcel transplantatie succes bij muizen houdt belofte in voor mensen met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). De resultaten van de studie werden vandaag vrijgegeven en zullen voorgesteld worden tijdens de 65e jaarlijkse meeting van de American Academy van Neurologie in San Diego, van 16 tot 23 maart, 2013.

“Er zijn opmerkelijke vorderingen in stamcel transplantatie wanneer het gaat om andere ziekten, zoals kanker en hartfalen,” zei de auteur van de studie Stefania Corti, MD, Phd. , werkzaam aan de universiteit van Milaan in Italië en lid van de American Academy van Neurologie. “ALS is een dodelijke, progressieve, degeneratieve ziekte die op dit moment ongeneeslijk is. Stamcel transplantatie kan een veelbelovend middel betekenen voor effectieve celgebaseerde behandeling van ALS en andere neurodegeneratieve ziekten.”

Voor de studie werden muizen met een dier model van ALS geïnjecteerd met menselijke zenuw stamcellen die uit menselijke afgeleide pluripotente stamcellen genomen werden (iPSCs). iPSCs zijn volgroeide cellen zoals huidcellen die genetisch opnieuw geprogrammeerd werden tot een embryonale stamcelachtige toestand. Zenuwcellen zijn basis bouwstenen van het zenuwstelsel, dat aangetast is door ALS. Na injectie, trokken de stamcellen naar het ruggenmerg van de muizen, kwamen tot rijpheid en vermenigvuldigden zich.

De studie kwam tot de bevinding dat stamcel transplantatie de levensduur van de muizen aanzienlijk verlengde met 20 dagen en hun neuromusculaire functie verbeterde met 15 percent.

“Onze studie toont belofte voor het testen van stamcel transplantatie in menselijke klinische onderzoeken,” zei Corti.

 

Vertaling: Tina

Bron: Quantum Day

Share