“Whole Brain” Analyse van Amyotrofische Laterale Sclerose door gebruik van Echo-Planar Spectroscopic Imaging

07-02-2013

Abstract
Doel: Het detecteren van regionale metabolische verschillen in Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) met whole-brain echo-planar spectroscopic imaging.

Materialen en Methodes: Zestien patiënten met ALS (negen mannen, zeven vrouwen: mediaan leeftijd, 56.6 jaar), vijf personen waarbij het vermoeden bestaat dat ze ALS hebben (vier mannen, één vrouw; mediaan leeftijd, 56.6 jaar) en tien gezonde controlesubjecten (vijf mannen, vijf vrouwen; mediaan leeftijd, 56.1 jaar) ondergingen echo-planar spectroscopic imaging na geïnformeerde instemming gegeven te hebben. De studie was goedgekeurd door de institutional review board en in overeenstemming met HIPAA. Data werd geanalyseerd met de Metabolic Imaging and Data Analysis System software, en verwerkte metaboliet mappen werden geregistreerd en genormaliseerd naar een standaard hersenmodel. Metaboliete mappen van creatine (Cr), choline (Cho) en N-acetylapsartaat (NAA) warden gesegmenteerd in 81 regio’s met Automated Anatomical Labeling software om metabolische veranderingen doorheen de hersenen van patiënten met ALS te meten. Statistische analyse hield een ongepaarde, ongecorrigeerde, tweezijdige Student t test in.

Resultaten: De NAA/Cho ratio over zes regionen was significant lager bij een mediaan van 23% (P ≤ .01) in patiënten met ALS dan in controlesubjecten. Deze regionen includeren de (wat volgt is Engels) caudatus, linguale gyrus, supramarginale gyrus, en rechter- en linkersuperieure en rechterinferieure occipitale lobben. De NAA/Cr ratio was significant lager (P ≤ .01) in acht regionen binnen de patiëntgroep, met een mediaan van 16%. Hierbij waren inbegrepen de caudatus, cuneus, het frontale inferieur operculum, Heschl gyrus, precentrale gyrus, het rolandisch operculum, en superieure en inferieure occipitale lobben. De Cho/Cr ratio verschilde niet significant in enige regio tussen patient- en controlegroepen.

Conclusie: Whole-brain echo-planar spectroscopic imaging laat detectie van regionale metabolische abnormaliteiten toe in ALS, niet enkel van de motorische cortex maar ook van verscheidene andere regionen die betrokken zijn bij ALS pathofysiologische bevindingen.

 

Vertaling: ALS Liga: Jorre

Bron: Radiology

Share