Body mass index en ALS

26-02-2013

Belang van het lichaamsvet voor de diagnose van en het risico op overlijden aan ALS

Het doel van deze studie was om voor het eerst -met behulp van een geschikt en degelijk studieontwerp- te onderzoeken of er een verband bestaat tussen het lichaamsvet en de diagnose van en het risico op overlijden aan ALS.

Deze studie werd uitgevoerd door het EPIC (European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition) en betrof 518,108 personen uit 10 verschillende West-Europese landen. Bij de insluiting werd informatie opgevraagd over de levensstijl en werden antropometrische kenmerken gemeten. De risicomodellen van Cox werden toegepast om het verband te onderzoeken tussen antropometrische metingen en ALS-sterftecijfers.

Resultaten
Er werden 222 ALS-sterfgevallen (79 mannen en 143 vrouwen) geregistreerd tijdens de opvolgperiode (13 jaar). Er was een belangrijk statistisch verband tussen de categorieën van body mass index en geslacht met het ALS-risico (p = 0.009). Bij mannen werd een belangrijke lineaire daling van het risico waargenomen per eenheid van de body mass index (gevaar ratio = 0.93, 95% betrouwbaarheidsinterval 0.86 – 0.99 per kg/m(2)). Bij vrouwen was het risico meer dan 3 maal hoger voor vrouwen met ondergewicht in vergelijking met vrouwen die een normaal gewicht hadden. Onder vrouwen was er ook een belangrijk verminderd risico duidelijk bij verhoging van de taille/heup verhouding. De vrouwen in het hoogste kwartiel hadden meer dan tweemaal minder risico ALS te ontwikkelen dan die in het bodemkwartiel (gevaar ratio = 0.48, 95% interval 0.25 – 0.93) met een aan significantie grenzende p waarde voor trends in tussen kwartielen (p = 0.056).

Conclusie
Een verhoging van de body mass index wordt in verband gebracht met een verminderd risico op ALS-sterfte.

 

Vertaling: Bea Peeters

Bron: PubMed

Share