Verder onderzoek naar immune biomarker

14-03-2013

Nieuwe geassocieerde klinische onderzoeker zal verdergaan met immune biomarkers.

James Berry, M.D., M.P.H., 2013 Recipient

Washington, De ALS Association en de AAN (American Academy of Neurology) zijn gelukkig om te mogen meedelen dat James Berry, M.D., M.P.H., van het departement Neurologie van het Massachusetts General Hospital in Boston dit jaar de ontvanger is van de Richard Olney AAN/ALS Association Clinical Scientist Development Award. Die Award maakt deel uit van het onderzoeksprogramma TREAT ALS (Translational Research Advancing Therapy for ALS). Het doel van die Award is het aantrekken van getalenteerde en beloftevolle jonge clinici die innovatief klinisch onderzoek voorleggen en hen verder te steunen in hun ontwikkeling tot het leveren van significante bijdragen tot het klinisch onderzoek naar ALS. Richard Olney, M.D. was een leidinggevende neuroloog en onderzoeker die overleed aan ALS in 2012.

In zijn onderzoek onder de koepel van de AAN/ALS Associatie zal Dr. Berry een langdurige studie leiden die veranderingen in het immuun systeem zal karakteriseren die als biomarker voor ALS zouden kunnen gebruikt worden. Biomarkers zijn meetbare veranderingen die kunnen gecorreleerd worden met ziekte en met respons op therapie. Voor ALS vormen zij een sleutelbehoefte die nog niet ingevuld werd. Dergelijke biomarkers zouden in potentie mogelijkheden creëren voor kortere en meer beperkte klinische trials omdat zij mogelijk meer gevoelig en sneller aflezingen opleveren van therapeutische respons, en zo effectiever zijn dan klinische metingen zoals dagelijkse functionering of overleving.

“Ik ben gelukkig om de ontvanger van de Richard Olney Award te zijn dit jaar” zegt Dr. Berry. “Ik geloof dat de ontdekking van betrouwbare biomarkers een duidelijke impact zal hebben op de manier waarop wij ALS begrijpen en ook op toekomstige klinische trials. Onze vroegste werkresultaten op monocyten bleken veelbelovend te zijn, en de vooruitzichten van dit langlopend project zijn uiterst opwindend.”

Dr. Berry heeft gewerkt onder de begeleiding van Howard Weiner, M.D. van het Brigham Hospitaal in Boston, als deelnemer in een team dat veranderingen geïdentificeerd heeft in pro-inflammatoire monocyten als potentiële biomarker voor de progressie van ALS. Met deze erkenning zal Dr. Berry verder kunnen werken aan dit onderzoek, zowel in het laboratorium als op het klinische onderdeel.

Voorlopige resultaten hebben aangetoond dat monocyten, een type van immuuncellen, geactiveerd worden in de periferie en dat zij bijeengebracht worden in het centrale zenuwstelsel van pALS. Dr. Berry zal nu verder bloedproeven nemen van pALS gedurende de ontwikkeling van hun ALS. In het tweede gedeelte van zijn koepelopdracht zal Dr. Berry onder leiding van Merit Cudkowicz, M.D. van Mass General, klinische protocollen ontwikkelen van staalname, bewaringsmogelijkheden en stockage van monocytverzamelingen van periferisch bloed. Daarnaast zal hij zijn klinische vaardigheden voor klinische ALS trials verder uitbouwen.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: PR Newswire

Share