Verkenning van motorische en visuele beeldvorming bij ALS

28-03-2013

Center of Cognitive Neuropsychology, A.O.

Samenvatting:
ALS is een motor neuronen ziekte veroorzaakt door een progressieve atrofie van zowel de bovenste als de onderste motorische neuronen. Hoewel het cognitief profiel van pALS reeds gepreciseerd werd door het optreden van taal disfuncties en door stoornissen in de cognitieve functies van de hersenen, is het minder duidelijk of het de degeneratie van de bovenste of van de onderste motorische neuronen de verstoring veroorzaakt van de motorische beeldvorming (motor imagery). (Dat laatste is het mentaal proces waarbij een mens een beweging inwendig simuleert of kopieet.) In dit onderzoek bestudeerden wij rechtstreeks de motorische beeldvorming door middel van een vooropgezette taak waarvan de uitvoering toelaat om de aanwezigheid van gevolgen van biomechanische beperkingen te analyseren. 22 pALS en 23 neurologisch niet beschadigde deelnemers kregen twee taken voorgezet. (1) HLT: hand laterale taak, daarin werd aan de deelnemers gevraagd om te oordelen over de lateraliteit van een roterende hand. (2) MLD: kleine (minor) letter onderscheidende taak waarin aan de deelnemers gevraagd werd om te oordelen of een roterend alfanumeriek teken in het rechte of het ondersteboven vlak van de beweging verkeerde, een controlerende taak dus. De resultaten tonen aan dat de patiënten hetzelfde prestatiepatroon brachten als de gezonde deelnemers in de MLD taak, terwijl in de HLT taak patiënten slechts gedeeltelijk overweg kunnen met de taak omwille van hun biomechanische beperkingen. Samengevat leveren onze bevindingen materiaal om aan te nemen dat motorische beeldvorming capaciteiten gekoppeld aan de mentale simulatie van actie door de progressieve ziekte aangetast wordt.

 

Vertaling: ALS Liga: Dirk

Bron: PubMed

Share