Cytokinetics kondigt start aan van de eerste, phase I klinische studie van CK-2127107

16-04-2013

Tweede kandidaat medicijn van Cytokinetics opnieuw snelle skeletspier activator; het klinisch onderzoeksprogramma begint als deel van uitgebreid ontwikkelingsprogramma.

Cytokinetics Incorporated (Nasdaq: CYTK) kondigde vandaag de start aan van een eerste (bij de mens) fase I klinische studie van CK-2127107 bij gezonde mannelijke vrijwilligers. Cytokinetics ontwikkelt CK-2127107, een nieuw klein molecuul, activator van het troponine complex van de snelle skeletspieren, voor de mogelijke verbetering van de skeletspierfunctie in ziekten en medische aandoeningen met neuromusculaire dysfunctie, spierzwakte en/of spiervermoeidheid. Zoals tirasemtiv, het belangrijkste kandidaat medicijn van het bedrijf van het skeletspieren activator programma, vertraagt CK-2127107 de snelheid van calcium release van het regelgevende troponine complex van snelle skelet spiervezels, wat de sarcomeren voor calcium sensibiliseert.

CK-2127107 werd ontdekt in verband met Cytokinetics’ optimalisatie van een andere chemische reeks dantirasemtiv, die momenteel wordt bestudeerd in BENEFIT-ALS (Blinded Evaluation of Neuromuscular Effects andFunctional Improvement with Tirasemtiv in ALS). BENEFIT-ALS is een internationale, dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde, fase II klinische studie ter evaluatie van de veiligheid, verdraagbaarheid en potentiële effectiviteit van tirasemtiv bij patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Ontwikkelen van CK-2127107 voor fase I evaluatie in gezonde proefpersonen strookt met de bedrijfsstrategie van Cytokinetics in het vinden van een potentiële back-up molecule voor tirasemtiv in de mens en voor de evaluatie van troponine in snelle skeletspieren activering in een bredere reeks van klinische studies.

De fase I klinische trial van CK-2127107 is een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde studie ter beoordeling van de veiligheid, verdraagzaamheid, en farmacokinetiek van een éénmalig mondeling dosis van 3 escalerende doses van CK-2127107 toegediend bij gezonde volwassen mannen volgens cross-over design. Het primaire doel is om de veiligheid en verdraagbaarheid van één CK-2127107 dosis oraal toegediend aan gezonde mannelijke vrijwilligers te onderzoeken. De secundaire doelstelling is om het farmacokinetische profiel van enkele doses van CK-2127107 te evalueren.

"Deze eerste (bij mensen) klinische studie van CK-2127107 bouwt voort op onze expertise in de biologie van de skeletspieren functie," verklaarde Fady Malik, MD, PhD, Cytokinetics' Senior Vice President, research en vroege ontwikkeling. "Ontwikkeling van CK-2127107 biedt ons een kans om een pijplijn aan kandidaten gericht op skeletspieren zwakte als gevolg van een aantal ziekten in verband met spierverlies of primaire neuromusculaire dysfuncties te bouwen."

"De start van deze fase I klinische studie is verdere demonstratie van Cytokinetics’ betrokkenheid bij het opbouwen van een portfolio van kandidaten met nieuwe mechanismen die gebruik maken van onze expertise in de biologie van het cytoskelet en onze baanbrekende farmacologie in verband met spier contractiliteit," verklaarde Robert I. Blum, Cytokinetics' President en CEO. "CK-2127107 is de zesde nieuwe chemische entiteit die is ontstaan uit onze activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling om naar menselijke klinische proeven over te gaan."

Achtergrond van snelle skeletspieren activators
Skeletspier contractiliteit wordt aangedreven door sarcomeren, de hoeksteen van de skeletspier contractie. Het is een zeer geordende cel skeletstructuur bestaande uit verschillende belangrijke eiwitten. Het eerste, de skeletspier myosine, is het celskelet motorische eiwit waar chemische energie wordt omgezet in mechanische kracht door zijn interactie met een tweede eiwit, actine. Een set van regelgevende eiwitten, waaronder tropomyosine en verschillende soorten troponine, maakt de actine-myosine interactie afhankelijk van wijzigingen in het intracellulaire calciumgehalte. Cytokinetics’ skeletspieren contractiliteits programma is gericht op de ontdekking en ontwikkeling van kleine molecule, skelet sarcomeer activators en maakt gebruik van Cytokinetics’ expertise opgedaan in haar lopende ontdekking en ontwikkeling van cardiale sarcomeer stoffen, met inbegrip van de cardiale myosine activatoromecamtiv mecarbil, nu in fase II klinische ontwikkeling als een mogelijke behandeling van hartfalen. In niet-klinische modellen hebben skelet sarcomeer activators farmacologische activiteit aangetoond die nieuwe therapeutische opties kunnen zijn voor ziekten die samenhangen met veroudering, spierverlies en neuromusculaire dysfunctie. De klinische effecten van spier verlies, vermoeidheid en verlies van mobiliteit kunnen variëren van verminderde kwaliteit van leven, tot in sommige gevallen tot levensbedreigende complicaties. Door het direct verbeteren van de skeletspieren functie, kan een klein molecuul activator van het sarcomeer potentieel de fysieke prestaties en kwaliteit van leven bij patiënten met aandoeningen gekenmerkt door spierzwakte, met inbegrip van neuromusculaire ziekten zoals ALS, myasthenia gravis, cachexie, sarcopenie en algemene broosheid geassocieerd met veroudering, versterken.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Cytokinetics

Share