H MRS onthult een daling van de motorische cortex glutathion bij patiënten met ALS

21-05-2013

Nora Weiduschat ; Xiangling Mao; Jonathan Hupf; Nicole Armstrong; Dale Lange, MD, FAAN; Hiroshi Mitsumoto, MD, FAAN; Dikoma Shungu, PhD

Doelstelling: Het vergelijken van in vivo niveaus van glutathion (GSH) zoals gemeten door magnetische resonantie spectroscopie (MRS) in de motorische cortex van ALS-patiënten met deze van gezonde vrijwilligers (HV)

Achtergrond: Oxidatieve stress is bij zowel de sporadische als erfelijke vorm van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) betrokken. Ondanks aangetoonde associatie van glutathion niveaus met overleving en cel pathologie in preklinische ALS-modellen, ontbreekt nog een rechtstreekse in-vivo aanwijzing van een GSH tekort in de hersenen van de patiënten.

Concepten/methodes: Deze cross-sectionele observatie studie omvat 12 ALS-patiënten, gediagnosticeerd volgens de criteria van El Escorial, en 11-leeftijdsgenoten gezonde vrijwilligers ( HV). In vivo hersenen GSH spectra waren opgenomen van een enkele 20x25x25mm3 precentrale gyrus voxel in het klinisch meest getroffen hersenhelft op een 3.0 T GE MR systeem, met behulp van de standaard J-bewerkte spin echo differentie methode en een 8-kanalen "phased-array-coil" zoals eerder is beschreven (Shungu 2012). GSH piek gebieden werden afgeleid door frequentie-domein spectrale montage en uitgedrukt als ratio's ten opzichte van het gebied van gelijktijdig verworven niet ontstoorde voxel weefsel water (W). N-acetylaspartaat (NAA), lactaat, GABA en glutamaat werden verkregen uit dezelfde voxel.

Resultaten: De motorische cortex GSH/W werd afgenomen in de groep ALS (gemiddelde = 0.0013, SD 0.0004) ten opzichte van HV (gemiddelde = 0.0016, SD 0.0004) (p =. 021). Ook van NAA/Cr werd een afname vastgesteld (p =. 013) bij ALS-patiënten (gemiddelde = 2.03, SD 0.17) ten opzichte van HV (gemiddelde = 2.24, SD 0.19). Er waren geen significante verschillen tussen de groepen betreffende andere metabolieten of leeftijd. Bij deze test had de leeftijd geen significant effect op GSH/W of NAA/Cr.

Conclusies Bij ons weten is dit de eerste studie waarbij een duidelijk verminderde corticale GSH is vastgesteld invivo bij ALS, wat directe oxidatieve stress impliceert. Onze bevinding van verminderde NAA/Cr in ALS is consistent met voorafgaande MRS studies en suggereert neurodegeneratie. Verdere studies zijn gerechtvaardigd voor onderzoek van MRS metingen van GSH als potentiële niet-invasieve biomarker voor diagnose en therapie controle.

Shungu et al. NMR Biomed. 2012 Sep;25(9):1073-87.

 

Vertaling: ALS Liga: Karla

Bron: American Academy of Neurology

Share