GDNF en VEGF werken het beste in combinatie

17-06-2013

Twee proteïnen — de gliale cel lijn-afgeleide neurotrofe factor (GDNF) en vascular endothelial growth factor (VEGF) — hadden een groter effect op het vertragen van de progressie van de ziekte bij toediening in combinatie bij ratten met een stoornis die ALS nabootst, dan elk van beide eiwit alleen deed, meldt een onderzoeksteam van instituten in de Verenigde Staten en Zwitserland.

Het team, geleid door Masatoshi Suzuki aan de Universiteit van Wisconsin, Madison, maakte stamcellen afgeleid van menselijk beenmerg om GDNF, VEGF, of één van de twee andere eiwitten, factoren die de groei: insulin-like growth factor 1 (IGF1) en hersenen-afgeleide neurotrofe factor (BDNF) stimuleren, af te scheiden. Deze werden vervolgens geïnjecteerd in drie verschillende spiergroepen in de ratten.

Toediening van stamcellen met IGF1 of BDNF had geen effect op het ziekteverloop van de ratten. Echter, onderzoekers vonden dat stamcellen die GDNF of VEGF afleverden langer overleefden en het verlies van spier functie in de ratten vertraagde. Toen de stamcellen ontworpen werden om zowel GDNF als VEGF samen af te leveren, was er een nog groter effect.

Anderzijds overleefden de ratten die geen behandeling ontvangen hadden gemiddeld 173 dagen:

• ratten behandeld met stamcellen die GDNF produceren GDNF overleefden gemiddeld 191 dagen, en die behandeld met VEGF overleefden gemiddeld 186 dagen; en
• ratten behandeld met stamcellen met productie van GDNF en VEGF overleefden gemiddeld 201 dagen, een aanzienlijke stijging van 28 dagen, vergeleken met onbehandelde ratten.

Bovendien hadden zowel GDNF als VEGF een beschermend effect op neuromusculaire platen — de kruising waar zenuw en spiervezels interageren — en motorische neuronen.

Het team publiceerde deze bevindingen op 28 mei 2013 in Molecular Therapy. Zie synergetische effecten van GDNF en VEGF op de levensduur en de progressie van de ziekte in een familiaal ALS-Rat Model (abstract).

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: MDA/ALS Newsmagazine

Share