Het verlies van functie van het C9orf72 gen, gelinkt aan ALS, veroorzaakt een motorisch probleem bij de zebravis

02-07-2013

GENETISCHE ONTDEKKING IN ALS

 (ALS) Amyotrofische Laterale Sclerose – temporale dementie (FTD) zijn neurodegeneratieve ziekten die klinische, pathologische en genetische kenmerken gemeen hebben.

ALS is een neurodegeneratieve ziekte gekenmerkt door progressieve spierverlamming als gevolg van de degeneratie van motorische neuronen in de primaire motorische cortex, het corticospinaal zenuwtraject, de hersenstam en het ruggenmerg. Het komt meestal voor bij individuen van 65 jaar.

De FTD wordt gekenmerkt door progressieve atrofie van de frontale en temporale hersenkwab wat resulteert in een verslechtering van de taal en de controle van gedrag en emoties.

Hoewel men denkt aan een afzonderlijke oorzaak, worden ALS en de klinische symptomen van FTD gegroepeerd onder de noemer van ALS/FTD aandoeningen. De link tussen de twee ziekten wordt nog versterkt door de ontdekking in beide ziekten van de link met het gen C9orf72 waarvan we de functie nog niet kennen.

Edor Kabashi en zijn team, in samenwerking met het team van Alexis Brice (Isabelle Leber), van het Instituut van hersenen en ruggenmerg (ICM) richten hun onderzoek sinds meerdere jaren op het ontrafelen van de processen die leiden tot deze twee neurodegeneratieve ziekten. Hun recente werk met een groep patiënten die lijden aan ALS of FTD tonen aan dat de meest voorkomende mutatie van het gen C9orf72 het product van de transcriptie van het gen vermindert die tot een verlies van functie zou kunnen leiden. Met behulp van het zebravis model, heeft Sorana Ciura van het Kabashi team aangetoond dat de "knockdown" van het gen (vermindering van de expressie van het gen) problemen met de voortbeweging veroorzaakt als gevolg van afwijkingen van de projectie van de motorneuronen. Edor Kabashi en collega's beschrijven in hun laatste artikel een heel relevant protocol voor het screenen van moleculen die de toxiciteit kunnen verminderen veroorzaakt door wijziging van het C9orf72gen.

Publicatie van de referentie : S. Ciura et al. 2013, Verlies van functie van C9orf72 veroorzaakt motor tekorten in een zebravis model van ALS, annalen van Neurologie doi: 10.1002/ana.23946

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: ICM

Zebravis helpt het onderzoek naar de oorzaken van ALS - Klik hier

Share