Voorkomen van symptomen van Parkinson misschien mogelijk met lichaamseigen proteïne

23-11-2005

Fins onderzoek geeft ook nieuwe hoop voor het behandelen van ALS en Beroerte

Washington, 14 November 2005

Een drietal studies die deze week werden voorgesteld op de jaarlijkse vergadering van de Society for Neuroscience, zetten een belangrijke stap voorwaarts naar het wereldwijd behandelen van miljoenen mensen die lijden aan de Ziekte van Parkinson, ALS en de verwoestende gevolgen van een beroerte.

De studies tonen aan hoe een natuurlijk voorkomende proteïne, KDI tri-peptide (KDI ) genaamd, kan dienen als verdedigingsmechanisme om hersenschade te voorkomen die door de Ziekte van Parkinson wordt veroorzaakt. Zij tonen ook het potentieel van KDI aan om ALS en beroertes te behandelen, volgens hoofdonderzoeker professor Päivi Liesi van het Brain Laboratory aan de Universiteit van Helsinki in Finland.

Het is nu niet de vraag of KDI therapeutisch kan zijn of de gevolgen van deze verwoestende neurologische storingen kan ongedaan maken of helpen voorkomen, zei Dr. Liesi, een voormalige wetenschapper van de National Institutes of Health ( NIH ).

Ziekte van Parkinson misschien te voorkomen

In de Parkinson studie, werden levende ratten eerst ingespoten met KDI, en dan met het medicijn 6-hydroxy-dopamine, dat wereldwijd wordt gebruikt om de Ziekte van Parkinson in het laboratorium na te bootsen. De resultaten toonden aan dat één enkele injectie met KDI, de dood verhinderde van de nagebootste Parkinson hersencel en dat KDI het hersenweefsel van de ratten beschermde tegen de totale vernietiging zoals die plaatsvindt bij de ratten die niet met KDI werden ingespoten. Deze bevindingen tonen voor het eerst het enorme potentieel aan voor de ontwikkeling van een nieuwe biologische behandeling die de schade die Parkinson aanricht kan verhinderen alvorens de symptomen zelf waarneembaar worden.

" Dit is een baanbrekende aanpak om de Ziekte van Parkinson te behandelen " zei professor George Martin. Eerder dan zich te concentreren op het behandelen van de symptomen van Parkinson nadat zij reeds het leven van de mensen hebben beïnvloed, tonen deze resultaten aan dat de symptomen misschien te vermijden kunnen zijn van in het begin.

Nieuwe inzichten in ALS wijst ook KDI aan als potentiële behandeling

De tweede studie bekeek mensen en muizen met ALS, een verwoestende neurologische ziekte die de neuronen in de hersenen en het ruggenmerg ter dood veroordeelt. Het toonde aan dat in ALS, de cellen van het ruggenmerg probeerden om hogere hoeveelheden KDI te produceren, en dat bij mensen de verhoogde productie van KDI gelijkopgaand is met de hardheid van de ziekte. " Het blijkt dat het lichaam zichzelf probeert te beschermen door KDI te produceren " zei Dr.Liesi, " maar in de meeste gevallen kan het niet genoeg KDI produceren om de schade tegen te houden." Bijkomend KDI voorzien kan verder voordeel opleveren, gelooft zij.

Deze ontdekking bevestigt voor het eerst dat KDI betrokken is bij ALS, en onderstreept het verder het vooruitzicht dat KDI misschien als behandeling voor ALS kan worden gebruikt.

In het bijzonder omdat het vorige onderzoek reeds heeft aangetoond dat KDI bepaalde receptoren uitschakelt die betrokken zouden zijn bij de dood van neuronen in ALS.

De gevolgen van een beroerte zouden aanzienlijk kunnen verminderd worden

De derde studie toont aan dat KDI ook beschermt tegen een beroerte en de gevolgen hiervan kan behandelen, in Amerika alleen al worden jaarlijks 700.000 mensen getroffen. De wetenschappers gebruikten opnieuw ratten om de impact na te bootsen die een beroerte heeft op mensen. Zij constateerden dat de hersenen reageerden op de schade aangericht door een beroerte door natuurlijk KDI te produceren in het gezonde weefsel dat de ernstig beschadigde hersengebieden omringt. " We testen momenteel de capaciteit van KDI om de schade van een beroerte te verhinderen, en gebaseerd op onze resultaten tot dusver, voel ik me uitermate optimistisch" zei Dr. Liesi.

De laatste resultaten bevestigen het voorspelde potentieel van KDI

Alle drie de studies bouwen voort , versterken en breiden verder onderzoek uit, dat werd gepubliceerd in juli in de " Journal of Neuroscience Research " – zie: www.brainlab.fi – waar Dr. Liesi één van de manieren demonstreerde hoe KDI het centrale zenuwstelsel beschermt en herstelt. In voorgaand onderzoek, konden verlamde ratten die werden ingespoten met KDI weer gewicht dragen en na drie maanden zelfs lopen. De recentste studies onderstrepen het potentieel van KDI in de behandeling van verschillende ziektes van het centraal zenuwsysteem en trauma. Aangezien KDI van nature voorkomt in het menselijk lichaam, worden geen giftige bijwerkingen verwacht en er zijn er nog geen gezien in de studies.

De menselijke klinische studies met KDI worden momenteel gepland om van start te gaan het komende jaar.

De details van het onderzoek van Dr. Liesi en verder informatie kan bekomen worden op : www.brainlab.fi , een site die verbonden is met de Universiteit van Helsinki.

De universiteit is één van de toonaangevende universiteiten in Europa, die zich toelegt op wetenschappelijk onderzoek van hoog niveau en onderzoeksonderwijs. De resultaten die worden bekomen door het onderzoek en het onderwijs van de universiteit worden wereldwijd toegejuicht.

Bron: www.brainlab.fi

Share