Door ALSA Gefinancierd Biomarkeronderzoek Veelbelovend

10-11-2005

Roberta Friedman, Informatiecoördinator Onderzoeksafdeling ALSA

De ALSA kondigde een verdere financiering aan om een aan de gang zijnde consortiuminspanning te steunen om biomarkers te vinden die op de aanwezigheid van ALS wijzen. Het project heeft reeds een kandidatenlijst van moleculen in lichaamsvloeistoffen verzameld, die de verschillen tussen mensen met de ziekte en zij die geen ALS hebben zou kunnen aantonen.

Een aantal voorspellende biomarkers zou een snellere en nauwkeurige diagnose toestaan voor patiënten die nu vaak maanden van tests en onzekerheid moeten doorstaan alvorens ze te weten komen dat ze ALS hebben.

Onderzoekers die deel uitmaken van dit consortium hebben recent hun bevindingen gepubliceerd over kandidaat proteïne biomarkers, en ze zijn van plan om het aantal steekproeven uit te breiden en zo proberen de herkenningsmoleculen te identificeren.

Biomarkers bevatten proteïnen waarvan de waarden verschillen bij gezonde of zieke omstandigheden. Zij bevatten ook producten van het metabolisme, kleine moleculen die in zieke staat verschillen in vergelijking tot gezonde individuen. Niet alleen zouden de biomarkers dienen om ALS met meer zekerheid vroeger te diagnostiseren, zij kunnen ook bijdragen tot het ontwerpen van betere klinische studies voor het vinden van nieuwe behandelingen voor de ziekte. Biomarkers voor ALS kunnen leiden tot nieuwe inzichten in de mechanismen van de ziekte en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen.

Dr. Merit Cudkowicz, onderzoeker bij de studie, zei: het vinden van relevante biomarkers voor ALS is om verschillende redenen belangrijk. Het zal ons helpen om de mechanismen van de ziekte beter te leren begrijpen, en het kan een uitstekend hulpmiddel zijn om efficiëntere en snellere testen van nieuwe therapieën bij mensen met ALS toe te staan.

Het samenwerkend bedrijf, Metabolon, heeft 12 moleculen geïdentificeerd die als kenmerk voor ALS zouden kunnen dienen. De gegevens die in de eerste fase van dit project werden verkregen tonen de macht van metabolismen aan en hoe metabolismetechnologie kan gebruikt worden om biomarkers voor ziektediagnose te produceren, zei professor John Ryals, voorzitter en directeur van Metabolon. Deze innovatieve studies zullen leiden tot nieuwe kenmerken voor diagnose bij ALS en het identificeren van potentiële therapeutische doelen voor medicijnontwikkeling. Metabolon is een van de marktleiders in het ontdekken van biomarkers door het gebruik van metabolismen. Voor extra informatie, surf naar: www.metabolon.com

De nu beschikbare methodes maken het mogelijk om zeer kleine hoeveelheden vloeistof te analyseren. De geladen oppervlakten van de aan de proteïne gebonden deeltjes kunnen alle verschillende proteïnen scheiden die in het bloed of in de cerebrospinale vloeistof (CSF) worden gevonden. De onderzoekers gebruiken massaspectrometrie om proteïnen te analyseren en hebben vastgesteld dat bepaalde moleculen in aantal zijn verhoogd in het CSF bij de ziekte, en andere in aantal zijn verminderd. Zij vonden een reeks van 19 proteïnen die potentieel heeft als biomarker voor ALS.

De onderzoekers willen doorgaan met het testen van stalen, met de nadruk op CSF, aangezien het hoogste niveau van biomarkers daar kan voorkomen. Zij willen zich concentreren op de biomarkers die bij ALS patiënten worden ontdekt die het medicijn Rilutek niet nemen.

De onderzoekers willen zoeken naar de identiteit van de proteïne en metabolische biomarkers die specifiek voor ALS schijnen te zijn. Dit zal de moleculaire redenen voor de ziekte helpen verklaren en het onderzoek naar potentiële medicijnbehandelingen ondersteunen.

Bron: www.alsa.org

Share