Het Biotechnologiebedrijf CytRx test "Fast Track" ALS-medicijn in klinische studie

01-10-2005

Personen met ALS kunnen zich laten inschrijven in een Fase IIa klinische studie voor arimoclomol, dat de progressie van de ziekte in een muismodel van ALS vertraagde.

Het medicijn werd ontwikkeld door het biotechnologiebedrijf CytRx.

Het bedrijf CytRx, dat zich toelegt op het ontwikkelen en op de markt brengen van menselijke therapeutiek, zal 80 personen selecteren voor de klinische studie, en die selectie zal gebeuren in 10 centra die verspreid zijn over de VS. Volgens het bedrijf, werd het medicijn goed opgenomen en getolereerd in twee Fase I klinische studies bij gezonde vrijwilligers.

We zijn zeer verheugd over het potentieel van deze samenstelling om de overleving bij patiënten te verlengen, en om te kunnen participeren in deze klinische studie, aldus Lucie Bruijn van de ALSA.

De bevoegde diensten deelden CytRx mee dat aan arimoclomol een "Fast Track" bestemming werd gegeven, een proces in het kader van de FDA moderniseringakte van 1997 dat " de ontwikkeling vergemakkelijkt van een nieuw medicijn dat potentieel gedemonstreerd heeft voor de behandeling van ernstige en levensbedreigende ziekten."

Arimoclomol is een van CytRx’s drie mondeling toegediende, kleine molecule samenstellingen waarvan wordt aangenomen dat ze werken door stimulatie van een normale cellulaire proteïne door de activering van " moleculaire chaperones." Aangezien men verondersteld dat beschadigde proteïnen een complexe rol spelen in vele ziekten, gelooft CytRx dat de activering van moleculaire chaperones een therapeutische doeltreffendheid kan hebben voor een brede waaier van zaken.

De co-hoofdonderzoekers aan deze studie zijn: professor Cudkowicz en professor Robert H.Brown van de medische school van Harvard, en professor Jeremy Shefner van de SUNY medische universiteit.

We zijn zeer opgetogen dat we arimoclomol kunnen beginnen testen bij ALS, zei professor Cudkowicz. Het werk van het laboratorium van Dr. Linda Greensmith heeft bijgedragen tot de vooruitgang bij het ontwikkelen van arimoclomol voor ALS.

Bron: www.alsa.org

Share