Vroege motorveranderingen in ALS-muizen baant de weg om potentiële medicijnen te testen

29-05-2005

Door Roberta Friedman

Snelle Samenvatting: Mutantmuizen die de symptomen van ALS ontwikkelen in het laboratorium, vertonen een vroege, subtiele verandering in hun manier van lopen, dat zou de onderzoekers kunnen helpen nieuwe behandelingen voor ALS te vinden.

In een artikel gepubliceerd in het magazine "Muscle and Nerve" in mei 2005, tonen de onderzoekers van het Jackson Laboratorium, die door het ALSA worden gefinancierd, aan dat de tredmolengang bij de ALS-modelmuizen achteruitgaat, lang voordat de openlijke symptomen van de ziekte waarneembaar worden. Dit vroege en subtiele verlies van motorfunctie zou de wetenschappers kunnen helpen om de cruciale factoren van ALS beter te herkennen in het begin van het ziekteproces, gebruik makend van muizen die de ziekte modelleren.

De tredmolentest van de manier waarop de muizen lopen is eenvoudig, snel, en wordt geregistreerd door de computer. Als dusdanig, kan het worden gebruikt als een onderzoekshulpmiddel voor de therapie.

Patiënten met ALS worden vaak niet gediagnosticeerd tot de problemen goed duidelijk zijn. Nieuwe behandelingen kunnen het beste effect geven als ze zo vroeg mogelijk worden verstrekt. We moeten een therapie vinden die niet alleen de ziekte in bedwang houdt, maar die ook verhindert dat er zich onomkeerbare schade ontwikkelt, zei Kevin Seburn, een onderzoeker in de studie.

Lucie Bruijn van ALSA, benadrukte de waarde van het tredmolen analysesysteem voor de onderzoekers. Het wordt niet alleen voor de muis gebruikt, maar ook al voor de ALS-rat, en het gebruik in andere neurodegeneratieve ziekten wordt overwogen.

Seburn en zijn collega’s gebruiken muizen die gelijkaardige symptomen van ALS vertonen, de zogenaamde SOD1 muizen.

De onderzoekers introduceren het tredmolen analysesysteem als onderdeel van het door de ALSA gefinancierde onderzoeksprogramma. Om dit systeem te testen, gebruikten de onderzoekers ALS-muizen met minder genetische verandering. Deze muizen tonen de op ALS lijkende veranderingen een maand later in vergelijking met de vroegere SOD1 muizen.

Ondanks het latere begin, kunnen de onderzoekers de vroegste tekens van de ziekte zien die ooit gemeld zijn bij muismodellen van ALS, en dit dankzij het tredmolen analysesysteem. Tot nog toe werden de eerste functieverliezen bij SOD1 muizen vastgesteld na 8 weken. Nu kunnen de eerste veranderingen eerder vastgesteld worden, als de jongere ALS-muizen aan de tredmolenanalyse onderworpen worden.

De tredmolentest toont verandering in het loopgedrag aan, voor de muizen 8 weken oud zijn. De mutantmuizen spreiden een langere voetpas tentoon, dat is duidelijk waarneembaar op de videobeelden die de voetplaatsing van de muizen in beeld brengt tijdens het lopen in de tredmolen. Gezonde controlemuizen verbeteren hun prestaties op de tredmolen na een sessie, maar de ALS-mutantmuizen niet.

De wetenschappers wijzen erop dat het tijdstip voor tredmolenproblemen overeenstemt met de eerste tekens van schade aan de verbinding tussen zenuw en spier bij andere ALS-muizen.

Dit vroege verlies van de verbindingen tussen zenuw en spier gaat het daadwerkelijke verlies van motorneuronen vooraf. De openlijke tekens van de ziekte, zoals trillingen in de achterste ledematen, beginnen pas weken later bij de muizen, zo ongeveer op de leeftijd van 20 weken.

De bevindingen zouden belangrijke kenmerken toevoegen aan de muizen die ALS moeten modelleren in het laboratorium.

Bron: www.alsa.org

Share