Risico Factoren die mogelijk bijdragen aan het begin van Amyotrofische Laterale Sclerose

26-11-2007

Onderzoekers van het Sociaal en Gedrag onderzoekslabo (SBRL) van het Rensselaer Polytechnisch Instituut, voeren een studie om mogelijke milieu-, levensstijl- en medische factoren te vinden die bijdragen tot de start van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS).

Door een nationaal onderzoek, opgebouwd met de hulp van een adviesorgaan, dat onder andere bestaat uit toonaangevende gezondheidsspecialisten, biologen en neurowetenschappers, hoopt de SBRL bij te dragen aan het onderzoek naar de mogelijke oorzaken van ALS.

Het Patricia Wieler Memorial ALS Project wordt in eerste plaats gesponsord door Eric “Rip” Wieler ’54 ter nagedachtenis van zijn overleden echtgenote die aan ALS leed.

ALS is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die de zenuwcellen in de hersenen en in het ruggenmerg aanvalt. Motorneuronen in de menselijke hersenen sturen signalen door het ruggenmerg om onze vrijwillige bewegingen zoals stampen tegen een bal, wrijven in een oog, of de telefoon opnemen te controleren. Bij personen die aan ALS lijden, takelen de motorneuronen af, en wanneer de neuronen sterven, worden de signalen niet meer naar de spieren doorgegeven. Bij gebrek aan stimulatie verzwakken en verschrompelen (atrofie genoemd) de spieren, met verlamming als gevolg.

De levensverwachting van de ALS-patiënt varieert van twee tot vijf jaar vanaf de diagnose, en er wordt geschat dat op elk tijdstip zo’n 30.000 Amerikanen aan de ziekte lijden. Er werden reeds verscheidene studies gewijd aan de mogelijke omgevingsfactoren die ALS veroorzaken, maar geen enkele heeft tot nu toe een duidelijk verband gevonden tussen externe factoren en de aanvang van de ziekte.

De SBRL onderzoekers werken momenteel samen met een adviesorgaan om een relevante en methodische vragenlijst op te stellen voor een enquête die nationaal uitgevoerd zal worden. Ze verwachten dat de helft van de antwoorden zullen komen van ALS-patiënten of een familielid, vriend of hulpverlener die in naam van de patiënt kan antwoorden. De andere helft van de antwoorden zullen komen van personen die een gelijkaardige achtergrond hebben als de patiënten, maar die geen ALS hebben. Volgens James Watt, directeur van SBRL, zal deze groep dienen als een statistische controlegroep.

“De bestaande ALS-onderzoeken hebben mogelijke verbanden aangetoond tussen het ontstaan van de ziekte en een enkele factor, of een kleine groep van factoren, zoals legerdienst, blootstelling aan lood, pesticiden en herbiciden, en gedragsfactoren zoals eetgewoonten en roken,” zegt James watt,” De meeste van deze studies richtten zich op een enkele factor. Ons project zal vragen stellen over een bredere waaier van factoren, en de complexe interacties tussen omgevingsfactoren en genetische factoren onderzoeken. We hopen inzicht te verschaffen in mogelijke oorzaken, die verder experimenteel of epidemiologisch onderzoek rechtvaardigen.”

De leden van de adviesraad zijn:

Eric Wieler .

Wilfredo Colon, professor in de scheikunde en een gerenommeerde onderzoeker in moleculaire processen zoals het verkeerd vouwen en de afbraak van eiwitten, die mogelijk betrokken zijn bij het ontstaan van ALS.

Russ Ferland, assistent professor in de biologie, wiens onderzoek in de neurowetenschappen belangrijke inzichten heeft verschaft over de genetische elementen die doorslaggevend zijn voor verschillende neurologische aandoeningen.

William “Al” Wallace, professor in de beslissingswetenschappen en systemen, die een expert is in de verwerking van uitgebreide datasets.

Paula Loring Simon, een sponsor van het Rensselaer Polytechnisch Instituut.

Dehlia “Dee” Williamsons, epidemioloog aan het Centrum voor Ziekte Controle en Preventie in Atlanta, die een doorgedreven kennis heeft in het onderzoek naar verschillende neurodegeneratieve aandoeningen, waaronder ALS.

“Dit project is het uitkomen van de droom die ik heb sinds mijn echtgenote 19 jaar geleden overleed,” zei Eric Wieler. “Tot nu toe zochten vele artsen naar mogelijke behandelingen voor ALS zonder echt te weten wat de oorzaak van de ziekte is. Ik heb lang gezocht naar een sponsorproject dat geavanceerde analyse technieken gebruikt om doorgedreven onderzoek te doen naar de meest waarschijnlijke oorzaken van ALS, en ik ben alle mensen van RPI dankbaar die dit nu mogelijk maken. Ik ben zeer optimistisch over het welslagen van dit project.”

Het huidige onderzoek loopt gedurende 1 jaar. Wanneer het eerste onderzoek succesvol blijkt, en omgevingsfactoren oplevert die bijdragen aan het ontstaan van de ziekte, zal volgens James Watt het onderzoek een tweede jaar verder gezet worden, in een nog meer doorgedreven studie.

“Door het combineren van de ondervraagexpertise van de SBRL, met de biologische wetenschap, de rekenkundige en de dataverwerkende competenties van de onderzoekers van het Rensselaer Instituut, hopen we een nieuwe benadering te vinden die het pad effent voor een meer effectieve behandeling van ALS,” zei James Watt.

De steun van Eric Wieler aan deze studie, draagt bij aan de 1.4 biljoen dollar Renaissance beurs van Rensselaer.

"Life moves pretty fast. If you don't stop to enjoy it sometimes, it will pass you by." Ferris Bueller

“Het leven gaat snel. Als je niet geregeld halt houdt om ervan te genieten, zal het je voorbij vliegen.” Ferris Bueller .

Bron: ALS Independence

Vertaling: Ineke Fonteyn 

Share