Overexpressie SOD1 mutant veroorzaakt motor axonopathy in zebravis

06-08-2007

De ontwikkeling van kleine dierlijke modellen is van groot belang om de pathogenese te ontrafelen en neurodegeneratieve aandoeningen te behandelen, vooral wegens hun potentieel in het chemisch en genetisch onderzoek. Wij hebben het zebravismodel onderzocht in het onderzoek naar Amytrofische Latreaal Sclerose (ALS), een fatale neurodegeneratieve ziekte die wordt gekenmerkt door het verlies van motorneuronen, veroorzaakt door mutaties in de superoxide dismutase 1 (SOD1) en dit bij een deel van de patiënten. Overexpressie van het menselijke mutant SOD1 in de zebravis embryo’s veroorzaken een motor axonopathie wat specifiek, dosis afhankelijk is en aangetroffen werd bij alle onderzochte mutaties. Bovendien, door dit nieuw verwezenlijkt dierlijk model voor ALS te gebruiken, onderzochten wij de rol van een wijzigende factor in de ziekte: vasculair endothelial groeifactor (VEGF). Het verminderen van VEGF veroorzaakte een strenger fenotype terwijl een bovenregeling van het VEGF de axonopahtie mutant SOD1 redde. Dit nieuwe zebravismodel onderstreept het potentieel van het VEGF voor de behandeling van ALS en zal verder op grote schaal genetisch en chemisch onderzoek toelaten om de identificatie van nieuwe therapeutische doelstellingen in de ziekte van het motorneuron te vergemakkelijken.

Goed nieuws is dat er na 70 tests van de 5590 al een hit is. Nu zal het grote werk van het identificeren van nieuwe genen pas echt beginnen. De ALS Liga ondersteunt dit onderzoek ook dmv uw giften TVV het ALS-onderzoeksfonds.

Bron: Oxford Journals

Share