Bundeling artikels uit internationale tijdschriften

30-07-2007

Uit: Research News july 2007 – volume 15 (Amyotrophic Lateral Sclerosis Society of Canada)

Nieuws van de American Academy of Neurology Annual Meeting

De resultaten van een negen maanden durend onderzoek van het antibioticum minocycline voor ALS werden aangekondigd aan de American Academy of Neurology Annual Meeting in Boston. Het onderzoek testen minocycline t.o.v. een placebo bij 412 mensen in 31 Amerikaanse centra.

Minocycline vertoonde geen nuttig effect, en voor sommige patiënten verslechterde het de meetbare resultaten. Tijdens het onderzoek, beïnvloede het medicijn niet de overleving of de kwaliteit van leven gemeten bij mensen met ALS.

Een onderzoek van 20 weken van Sodium Phenylburate bij 40 mensen met ALS in acht centra toonde aan dat het medicijn veilig en verdraaglijk was voor de meerderheid van de deelnemers bij een dosis van 12 en 21 gram per dag. Er werden geen significante abnormaliteiten genoteerd bij de bloedtesten, gewicht of vitale tekens van deze in de studie.

De volgende stap, in afwachting van regulerende goedkeuringen, zal een doeltreffendheidstudie zijn. Sodium Phenylbutyrate is een op de markt gebracht medicijn en wordt voorgeschreven bij kinderen met zekere metabolische abnormaliteiten. De U.S. Food and Drug Administration heeft verzocht dierenproeven te doen alvorens regulerende goedkeuring te geven voor het testen van de doeltreffendheid van het medicijn op patiënten.

Een willekeurig controle onderzoek van weerstands oefening bij individuen met ALS

Het doel van deze studie (geleid door Vanina Dal Bello-Haas, PT, Ph.D., aan de universiteit van Saskatchewan en haar Amerikaanse collega’s) gepubliceerd in de june 5 issue of neurology was het effect van weerstands oefeningen op de functie, vermoeidheid, en de kwaliteit van leven van individuen met ALS vast te stellen. Uit de studie bleek dat diegene die gematigde kracht oefeningen deden een 12% tragere daling van de functie hadden en een 16% tragere vermindering van de kwaliteit van leven over zes maanden dan deze die alleen stretch oefeningen deden.

Onderzoekers hebben nieuwe inzichten in ALS

Onderzoekers van de universiteit van Kentucky hebben een nieuw cellulair mechanisme ontdekt dat beter kan uitlegen wat de oorzaak is van ALS. In een paper gepubliceerd in de June 1 issue of the Journal of Biological Chemistry, UK moleculaire en cellulaire biochemie assistent professor Haining Zhu rapporteerde hoe mutaties in het gen dat SOD1 aanmaakt het intracellulaire transport van moleculen in de zenuwcellen vertraagt. De resultaten van deze studie door Zhu en zijn collega’s toont aan dat gebrekkig transport van de molecules waarschijnlijk te wijten is aan de afwijkende interactie tussen de ziekte veroorzakende SOD1 mutanten en een motorisch complex dat essentieel is voor het intracellulaire transport in zenuwcellen. Dit brengt nieuwe inzichten mee voor manieren voor preventie of het vertragen van ALS.

Uit: ALS Today: News from te Les Turner ALS Foundation, zomer 2007

Onderzoeksupdate: studie toont aan dat Bolus Enterale voeding de hoeveelheid energie die nodig is om te ademen kan verhogen bij ALS patiënten met ventilatie problemen.

Een verhoogde mortaliteit werd geobserveerd bij ALS patiënten met zwakke ademhalingsspieren (vitale capaciteit minder dan 50% dan dat verwacht wordt bij een normaal gezonde volwassene) nadat een percutane endoscopische gastrostomie (PEG) of maagsonde werd ingebracht. Aangezien de procedure voor het inbrengen van een PEG- sonde in het algemeen veilig is, is de reden voor dit niet duidelijk.

Het gebruik zelf van de PEG-sonde kan een rol spelen in de verhoogde mortaliteit. Daarom, onderzocht deze studie de vraag of bolus voeding bijkomende ademhalingsproblemen veroorzaakt bij mensen met ALS die als basis een verzwakte ademhalingsfunctie hebben.

“Bolus” is een term gebruikt om het toedienen van een grotere hoeveelheid voeding verschillende keren per dag te omschrijven, meer dan bij een continue hoeveelheid die over een langere periode gegeven wordt.

Wanneer we carbohydraten eten, produceert ons lichaam carbon dioxide (CO2), dat moet uitgescheiden worden omdat het giftig is voor onze organen. Dit wordt gedaan door het ademen meer bepaald de expiratie of de uitademing, maar bij ALS, kan de mogelijkheid om CO2 te elimineren gebrekkig zijn door de zwakte van de ademhalingsspieren. Bolus voeding kan een plotselinge verhoging van CO2 veroorzaken, dat kan opgestapeld worden bij ziektes waar er een gebrek is in de mogelijkheid tot het uitademen van CO2. Dit komt voor bij mensen met emfyseem, en wij zijn geïnteresseerd of dit ook voorkomt in een significant aantal van ALS patiënten.

We onderzochten geselecteerde ademhalingsparameters voor en na de bolus voeding bij 10 ALS patiënten waarbij recent een PEG-sonde geplaatst werd. We vonden dat de hoeveelheid energie nodig om te ademen significant verhoogde na de bolusvoeding. Dit veroorzaakte geen probleem bij onze patiënten, die geen erge ademhalingsproblemen hadden, maar kon potentieel lijden tot verhoogde vermoeidheid en verzwakking van de ademhalingsspieren bij patiënten met de meer geavanceerde ziekte.

Deze resultaten tonen aan dat men voorzichtig moet zijn wanneer PEG-sondes worden gebruikt bij ALS patiënten met zwakkere ademhalingsspieren, en dat verdere studie nodig is om dit idee te bevestigen en om te besluiten of continue trage voeding of andere types van voeding niet veiliger zijn in gebruik bij deze patiënten.

Uit: De Forbes Norris ALS Center News

Huidige klinisch medicijnonderzoek.

Onderzoeken zijn meestal double-blind (nog de deelnemers nog de medici kennen het medicijn) en hebben een placebo-controle groep ( het medicijn wordt vergeleken met een placebo ‘vals’ medicijn). Alle onderzoeksdeelnemers hebben een goede ademhalingsfunctie (boven de 60%) en zijn capabel om te reizen omdat het bezoeken meebrengt aan het Norris ALS center voor monitoring.

Ceftriaxone: is een krachtig antibioticum en toonde een excellent resultaat in laboratorium en dier studies. Dit opwindend complex onderzoek vereist enkele hele dagen studiebezoeken, daarom is een enkel aanbevolen voor mensen die een erg agressieve behandeling zoeken.

Co-enzyme Q10 is een voedingssupplement dat zijn bruikbaarheid bewezen heeft bij andere neuromusculaire ziektes waar zenuwen beschadigd zijn en sterven, zoals bij Parkinson, en de ziekte van Huntington. CoQ10 is een sterke antioxidant genomen als een kauwbaar wafeltje bij iedere maaltijd.

Aricept: is een medicijn dat meestal wordt gebruikt bij geheugenproblemen. Sommige ALS patiënten ondervinden veranderingen in het denken of het gedrag en onderzoekers geloven dat Aricept kan helpen.

Uit : Thumbs up (MNDA van Zuid-Afrika) juni 2007-07-19

Het gebruik van menselijke stamcellen in het nieuws

(Uit het Thumbprint magazine, lente 2007)

Stamcel onderzoek verschijnt recentelijk in de krantenkoppen, met het Gouvernement (UK) dat de pro’s en de contra’s onderzoekt van het stimuleren van altruïstische donoren van menselijke eicellen en ook het overwegen van het potentieel gebruik van dierlijke eicellen als alternatief, om cybride ( iets gekend als chimera) te creëren. Beide benaderingen zijn voorgesteld met de bedoeling van menselijke embryonale stamcellen te doen ontstaat voor onderzoek.

Voor het moment is er geen uitvoerbare manier om levende menselijke motorneuronen te onderzoeken in het laboratorium, wat een grote hindernis is voor het begrijpen van MND en het zoeken naar meer effectieve behandelingen. Stamcellen geven een potentiële bron van motorneuronen voor onderzoek, maar vooruitgang in dit gebied is belemmerd door het gebrek aan menselijke eicellen.

We appreciëren dat de kwestie stamcelonderzoek ethische en praktische vragen doet ontstaan. Maar zolang dat het proces legaal is, geïnformeerde toestemming krijgt, en het onderzoek zelf wetenschappelijk en rationeel is, ondersteunen we zulke vooruitgang dat ons dichter brengt bij een wereld zonder MND.

Uit: Thumprint Magazine – lente 2007

Motor Neurone … Neighbourhood Watch

Voor vele jaren, onderzoekers hebben bijna exclusief gekeken naar de motor neuronen wanneer ze MND bestudeerden. Maar, over de laatste vijf jaar, de topics die bestudeerd worden zijn verbreed en bevatten een groep van cellen ‘glia’ genoemd.

Onderzoekers hebben aangetoond dat deze cellen, die motorische zenuwcellen omringen, betrokken zijn bij Motor neuronen ziekte. Nu weten we er meer over en we beginnen medicijnbehandelingen erop af te stemmen specifiek om hun functie te veranderen.

Er zijn verschillende types van glial cellen inclusief microglia en astrocytes. Hun rol is de functie van de motor neuronen te ondersteunen. Ze overtreffen de motor neuronen in aantal in de hersenen vijf tot tien keer. Wanneer de functie van de hersenen uit evenwicht is, veranderen de glial cellen van een rusttoestand naar een geactiveerde toestand.

Astrocytes kreeg zijn naam door zijn stervorm. In normale omstandigheden voorzien zij de neuronen van voedingsstoffen en ze verzekeren ook dat boodschappen tussen motor neuronen correct en efficiënt doorgegeven worden.

Microglia dienen als sensor voor zenuwcel schade in de hersens en ruggenmerg, en ze helpen mee de schade of de afstervende cellen op te ruimen. Hun rol bij MND is niet heel goed begrepen. Tot op heden staan onderzoekers perplex bij het evenwicht tussen beschermende en giftige eigenschappen van de microglia bij MND.

In 2003 MND onderzoekers hun attentie was gericht op de rol van beide typen van glial cellen in motor neuronen. Prof Don Cleveland zijn onderzoeksgroep aan het Ludwig Institute, universiteit van California gebruikte het SOD1 muismodel van MND om de belangrijkheid van glia in MND te illustreren. ‘SOD1’ is een afkorting van het gen dat is beschadigd in een unieke, aangeboren vorm van MND. Het inbrengen van een mutante (beschadigde) kopie van dit gen in muizen veroorzaakt dat ze MND gaan ontwikkelen, dit laat onderzoekers toe een model te hebben van de ziekte.

In dit muismodel van MND, de gemuteerde SOD1 (mtSOD1) is ingebracht in beide de motor neuronen en de glial cellen die hen omringen. Dr. Cleveland verandert die evenwicht, door muizen te kweken met een mix van het normale SOD1 en mtSOD1 in motor neuronen. Sommige muizen hadden mtSOD1 in de motor neuronen en niet in de glia en vice versa. Het resultaat was verrassend. De glial cellen die de normale SOD1 bevatten leken de in de buurt liggende motor neuronen met het gemuteerde gen te beschermen .Maar er was een negatief effect: te aanwezigheid van een paar glial cellen die het beschadigde SOD1 gen bevatten kunnen veroorzaken dat de gezonde omliggende motor neuronen gaan degenereren.

Deze experimenten waren een duidelijke demonstratie dat glial cellen bijdragen aan de dood van motor neuronen. Dus Prof Cleveland merkte op, op het International Symposium van ALS/MND in Milaan dat jaar dat “ het hebben van goede buren verschil uitmaakt”

Uit: Three letters that change people’s lives. Forever. ALS

Dr. Christopher Shaw, focus: omgevingstoxines

UBC professor Christopher Shaw’s onderzoek van mogelijke omgevingsfactoren voor ALS brachten hem tot zover de planeet reikt. Het meeste van Dr. Shawn’s werk heeft betrekking de cycad (palmvaren), een plant die neurotoxines bevat en ALS triggert. Gedurende de jaren 40 en 50 was er een epidemie van ALS-PDC gedurende een periode dat cycad zaden een dieet stapel was onder native Guamanians”.

“Vanzelfsprekend” zegt Dr. Shawn, “geloven we dat dit universele neurotoxines zijn die instaat zijn verschillende van de (niet-familiale) vormen van de ziekte te veroorzaken. Zulke neurotoxines zijn ook gevonden in andere planten, alleen niet in extreme hoge concentraties. Maar er zijn andere bronnen van zulke sterol glucosides: bacteriële infectie en self synthesis, om er maar twee te noemen.

Als de omgeving bewijst een oorzakelijke factor te zijn van ALS, en de molecules die de ziekte veroorzaken kunnen buiten het lichaam gevonden worden, kunnen er andere bronnen zijn buiten cycad die verantwoordelijk kunnen zijn om ALS te triggeren. “We isoleerden verschillende nieuwe neurotoxines, nu geïdentificeerd als sterol glucosides, en we hebben hun mechanisme van actie die lijdt tot zenuwceldood onderzocht.”zegt Dr. Shawn. “ Als uitbreiding hebben we gedragstesten gepland om motorische, cognitieve en sensorische functies te meten in vergelijking met opkomende veranderingen in cellulaire morfologie en biochemie. Ons werk heeft succesvol alle cruciale aspecten getoond van de menselijke ziekte en is voorspellend voor andere.

Dr. Jean-Pierre Julien, focus: Transgenetische muizenmodel, onstekingsfenomenen

Bij het zoeken naar het ontdekken en aantonen van moleculaire en cellulaire mechanismen van ALS die bijdragen aan het verlies van motor neuronen, Jean-Pierre Julien’s onderzoek leidt naar nieuwe therapeutische doelen en de ontwikkeling van meer effectieve behandelingen voor neurodegeneratieve aandoeningen.

“We weten sinds 1993 dat mutaties in het superoxide dismutase gen verantwoordelijk is voor 20% van de gevallen van ALS in families.” Zegt Dr. Julien Terwijl hij opmerkt dat de oorzaken van ALS nog steeds niet gekend zijn, voegt hij toe “ Het is een idee dat verschillende genetische factoren waarschijnlijk betrokken zijn.” Recente studie suggereert dat abnormale accumulaties van proteïnen die het cytoskelet vormen kunnen bijdragen de neurondegeneratie . Terwijl er nog steeds geen therapie is die de ziekte stopt, Dr. Julien’s laboratorium demonstreerde recentelijk dat een combinatie van drie medicijnen in staat was om de progressie van de ziekte bij laboratorium ratten significant te verhinderen. Deze ontdekking zal het mogelijk maken om later klinische onderzoeken te ontwikkelen van deze farmaceutische cocktail voor mensen die lijden aan ALS.

Vertaling: Vinci Van Roost

Share