Een netwerk van klinische onderzoekers staan klaar om Klinische testen van veelbelovende samenstellingen voor ALS te coördineren, eens dat deze geïdentificeerd zijn.

25-06-2007

De ALS Association, door zijn TREAT ALS initiatief, heeft een partnerschap met The North East ALS Consortium (NEALS) opgericht om een netwerk te voorzien van klinische onderzoekers die klaar staan om veelbelovende samenstellingen bij patiënten met ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) te testen en te voorzien in de gelegenheid van nieuwe onderzoekers te trainen om deel te nemen aan klinische onderzoeken voor ALS.

TREAT ALS (Translational Research Advancing Therapy for ALS) is een programma inzake het ontdekken van medicatie en een klinisch onderzoeksproces dat de ontdekking versnelt en klinische kandidaten test. De TREAT ALS/NEALS Clinical Trials Network wil multi-center onderzoeken bevorderen van samenstellingen geïdentificeerd door het TREAT ALS medicatie ontdekkings programma of andere samenstellingen die veelbelovend bljken voor de ziekte.

Het netwerk wil de training bevorderen van ALS centers inclusief centers bevoegd door de Associatie, en het bestaande onderzoeksnetwerk van NEALS zal in de snelle vertaling van veelbelovende laboratorium onderzoeken in klinische onderzoeken voorzien. De mogelijkheid om effectief partner te zijn met de regering, industrie, en contract onderzoeks organisaties (CRO's) is een hoofdoel van de TREAT ALS/NEALS Clinical Trials Network.

" Een klinisch onderzoekers netwerk klaar staan hebben is een belangrijk onderdeel van het TREAT ALS programma, en we zijn tevreden dat de NEALS groep in staat is om hun deskundigheid te verlenen om andere centers te trainen. Dit zal de onderzoeken van ALS kandidaat behandelingen versnellen," zie lucie Bruijn, Ph.D., wetenschappelijk directeur en vice president van de ALS Association.

Bruijn voegde eraan toe, " Door TREAT ALS hebben verschillende biotech ondernemingen contact opgenomen met de ALS Association voor ondersteuning in het ontwikkelen van nieuwe samenstellingen of ideeën voor medicatie ontwikkeling bij ALS.

Met dit nieuwe partnerschap, kunnen leiders in het veld voorzien in de nodige deskundigheid om deze kansen vooruit te helpen.

NEALS Consortium

Deze groep van academische onderzoekers , gevormd in 1995, heeft een uitgestrekte ervaring met klinische ALS onderzoeken met 65 klinische centers in Noord Amerika die deelnemen. Co-chairs zijn Merit Cudkowicz, M.D., en Jeremy shefner, M.D., Ph.D., beide experten in de zorg voor ALS patiënten en leiders in ontwerp en methodes van onderzoeken van samenstellingen in neurodegeneratieve aandoeningen. De acht leden van het NEALS leidinggevend comité worden tweejaarlijks verkozen onder de onderzoeksleden en ze ontmoeten elkaar geregeld. Een wetenschappelijk adviesraad is aangesteld wiens leden actief betrokken zijn in de studie van ALS ziektemechanismen en onderzoeks ontwikkeling.

"NEALS heeft elk jaar verschillende meetings waar leden mogelijke behandelingen om te testen herbekijken, en dit voorziet de mogelijkheid om samen te werken aan onderzoeksstudies," merkte Cudkowicz op. De ALS Associaties ondersteuning van NEALS en partnerschap in een klinisch onderzoeksnetwerk is "vernieuwend en tijdig." Ze voegde toe, "Deze ondersteuning zal training toestaan van nieuw ALS onderzoek plaatsen en verbeteren de toegang voor mensen met ALS naar nieuwe therapieën door de U.S. Het zal de ontwikkeling van nieuwe therapieën versnellen door efficiente vooruitgang. We kijken er naar uit om het dicht samenwerken met de Associatie en het TREAT ALS initiatief verder te zetten.

Veelbelovende Informatiebron

NEALS heeft informatiebronnen van samenstellingen door contacten met biotechnische ondernemingen, en door te samenwerking met NEALS leden die prominente basis wetenschappers zijn met lab's gefocused op medicatie ontdekking, NEALS onderzoekers hebben ook vele meetresultaten bevestigd en bereide de weg voor voor vereenvoudigde en efficiente nieuwe klinische onderzoeksontwerpen. NEALS heeft een vast gestelde coördinatie en gegevens management center en bouwde en bevestigde a state-of-the-art electronische gegevens vastleggen en onderzoeks management systeem .

Shefner Zei" hoe meer medicatie passeert door het toevoerkanaal en klinische evaluatie vereist, zal het cruciaal zijn om voldoende getrainde klinische plaatsen te hebben die kunnen deel nemen aan onderzoeken. De NEALS samenwerking met de Associatie zal een mechanisme om nieuwe plaatsten te trainen voorzien en zal voorzien in de nodige infrastructuur om snel klinische onderzoeken te ontwerpen en ten uitvoer te brengen.

NEALS heeft een geschiedenis van inclusiviteit."Voegde Shefner toe, "en we kijken uit om vele nieuwe plaatsen te verwelkomen in onze groep en ze te betrekken in latere onderzoeken. Naast het verhogen van de training, zal dit initiatief helpen in verdere ontwikkeling van hoge kwaliteitsgegevens verwerving en management en zal verzekeren dat alle studiemetingen accuraat en betrouwbaar zijn uitgevoerd. Ik geloof dat de Treat ALS/NEALS Clinical Trial Initiative een significant voordeel zal zijn voor de ALS gemeenschap.

Nieuwe Stuurgroep onder TREAT ALS

De Association wil een stuurgroep aanstellen om te adviseren bij onderzoeken die geleid worden door dit nieuw netwerk en wil werken met NEALS aan ontwerpen van onderzoeken, selectie of deelnemingsplaatsen, en training geschikt voor ieder onderzoek. Fondsen zullen deze activiteiten ondersteunen door het TREAT ALS initiatief.

Deelneming zal niet begrensd worden door centers die reeds bevoegd zijn bij de Association.

Twee klinische onderzoeken worden reeds in overweging genomen als piloot studies voor het TREAT ALS Clinical Trials Network. Elk veelbelovend klinisch onderzoek kan onafhankelijk gefinancieerd worden of voordeel halen van deze nieuwe hulpbron om de ontdekking van effectieve ALS therapie te bevorderen.

Bron: www.alsa.org

Vertaler: Vinci Van Roost

Share