ALSA versterkt project voor vismodel van ALS

14-03-2007

Roberta Friedman, Ph.D., Informatie coördinator van het onderzoeksdepartement

[KORTE SAMENVATTING: Bijkomende fondsen versnellen de ontwikkeling van een vismodel voor ALS, een dier met de basisgenen van gewervelden en een eenvoudig zenuwstelsel om het ziekteproces te bestuderen en therapeutische doelstellingen te verstrekken.]

De ALSA verstrekt supplementaire financiering om de inspanning te versnellen om een model van ALS tot stand te brengen bij een proefdier dat steeds populairder wordt onder neurobiologen, de zebravis. De ALSA stelde initieerde dit project en het werd uitgevoerd door Christine Beattie, Ph. D., en Arthur Burghes, Ph. D., onderzoekers bij de Ohio State Universiteit in Columbus, als belangrijk toevoegsel aan het TREAT ALS initiatief. Het zal snel vooruitgang brengen van ALS onderzoek naar klinische proeven.

Tennore Ramesh, Ph. D., een onderzoekswetenschapper in het laboratorium van Beattie, heeft betekenisvolle vooruitgang geboekt bij het vestigen van een transgene zebravis als modelsysteem om ALS therapieën te onderzoeken. Ongetwijfeld zal de vis wetenschappers toelaten om de biologie van het ziekteproces beter te begrijpen en te helpen bij het ontwerpen van nieuwe behandelingen. De bijkomende financiering zal het team toelaten om hun inspanning snel uit te breiden en zo voorafgaande bevindingen te bevestigen.

Zebravissen zijn meer en meer populair bij ontwikkelings- en neurobiologen, aangezien de soort gemakkelijk manipuleerbare genetica heeft, het fundamentele gewervelde genoom is aanwezig met een eenvoudige reeks motorneuronen en de larven zijn transparant. Men kan er letterlijk op toekijken hoe de vissen hun zenuwstelsels en inwendige organen ontwikkelen.

Een krachtig nieuw hulpmiddel gaat nu beschikbaar zijn met de extra financiering geleverd door de Association in deze doelgerichte benadering van het oplossen van de ziekte.

Bron: www.alsa.org

Vertaling : D.Willaert

Share