Muisstamcellen om nieuwe geneesmiddelen te vinden

27-02-2007

Roberta Friedman, Ph. D., Informatie Coördinator van de Research Afdeling

Korte samenvatting: met financiering door de ALSA van onderzoekers aan het Harvard Stem Cell Institute zal een snelle, geautomatiseerde techniek om te screenen op potentiële ALS behandelingen ontwikkeld worden dewelke motorneuronen, voortkomende uit embryonale muisstamcellen, zal voortbrengen en testen.

Via zijn Translational Research intitiatief, TREAT ALS, financiert de ALSA een methode om nieuwe geneesmiddelen te vinden om de aandoening Amyotrofische Laterale Sclerose af te remmen of te stoppen. De screening techniek zal motorneuronen, komende van embryonale muisstamcellen, gebruiken en zal geleid worden door Lee Rubin, Ph. D., van het Harvard Stem Cell Institute.

TREAT ALS (Translational Research Advancing Therapy for ALS) is een programma ter ontdekking van geneesmiddelen en een procédé van klinische tests dat de ontdekking en het testen van nieuwe behandelingen voor de aandoening bespoedigt. Het project om deze celgebaseerde screening toets te ontwikkelen en te valideren zal voor het verderzetten van de financiering afhangen van het behalen van vastgelegde doelen; dat betekent dat het mijlpaal gedreven is.

“Wij zijn zeer opgewonden omtrent het samenwerken met de ALS Association om bij te dragen tot het vinden van een behandeling voor deze aftakelende aandoening,” zei Rubin. “Onze benadering is nieuw en is toegespitst op het opzetten van een screening op grote schaal van motorneuronen voortkomende uit virtueel ongelimiteerde aantallen van embryonale muisstamcellen.”

“Dit zijn significante spelers die succes hebben bewezen in het vinden van potentiële therapieën voor een andere motorneuron aandoening,” zei Lucie Bruijn, Ph. D., wetenschapsdirecteur en vice president van de ALSA. “Wij worden aangemoedigd om hun ervaring toegepast te zien op het zoeken naar effectieve ALS behandelingen in feitelijke motorneuronen.”

Motorneuronen zijn de cellen die afsterven bij de aandoening, maar het is een uitdaging om hen te bekomen en te laten opgroeien in het labo teneinde een optimale geautomatiseerde screening toets te creëren die gericht is op het ontdekken van kandidaten voor ALS. Standaard weefselcultuur vergt duizenden arbeidsintensieve dissecties van muizenruggenmerg teneinde de geviseerde cellen in voldoende aantallen te voorzien.

Rubin en medewerkende Harvard stamcelwetenschapper Kevin Eggan, Ph. D., kunnen nu miljarden muismotorneuronen per week genereren.

De onderzoekers kunnen ook muismotorneuronen verschaffen die een mutatie dragen die betrokken is in sommige erfelijke vormen van de aandoening. Om dat te doen zullen ze stamcellen bekomen van muizen die het menselijke mutantproteïne koper-zink superoxide dismutase (SOD1) tot uiting brengen.

Twee verschillende stressoren voor de groeiende motorneuronen, met en zonder de mutatie, zullen gevalideerd worden met initiële financiering door TREAT ALS. Een ervan is het onttrekken van groeifactoren. De andere is het produceren van overmatige stimulatie met een samenstelling die de boodschappermolecule, glutamaat, nabootst. Beide uitdagingen worden verdacht in het ALS ziekteproces. Slechts enkele procenten van ALS gevallen worden veroorzaakt door de SOD1 mutatie, zo zal deze test een breed scala aan mogelijkheden voor therapeutisch onderzoek in ogenschouw nemen.

Eens de screening toets geoptimaliseerd is zullen de onderzoekers duizenden kleine moleculen testen om snel geautomatiseerd diegene te identificeren die zouden kunnen dienen als een potentiële ALS therapie. Positieve treffers in de toets zouden moeten heronderzocht en bevestigd worden, en dan chemisch geoptimaliseerd als een potentiële geneesmiddelenkandidaat. Diertesten zouden een andere vereiste zijn alvorens tot klinische testen te kunnen overgaan.

Leden van het Rubin laboratorium hebben samengewerkt met de biotechnische firma Curis Inc., om hele collecties van kleine moleculen te testen in celgebaseerde toetsen die kandidaat therapieën hebben opgebracht. Rubin’s team heeft aanvullend ervaring door zijn samenwerking met chemici van een bedrijf, Evotec/oxford Asymmetry Inc., dat zal helpen met de applicatie van de meest moderne beeldanalyse om levende en stervende cellen in de nieuwe motorneuronen te identificeren.

Bron: www.alsa.org

Vertaling: Hendrik Clara

Share