Inzicht over veranderingen in de genen betekent een grote doorbraak in het ALS onderzoek

06-04-2009

Een van de meest belangrijke doorbraken in de recente geschiedenis van het ALS-onderzoek, komt van een consortium van wetenschappers en werd georganiseerd en gefinancierd door de “ALS Association” men heeft een nieuw gen, ALS6 ontdekt, het is in ongeveer 5 procent verantwoordelijk voor de gevallen van erfelijke ALS. De ontdekking biedt belangrijke aanwijzingen om de oorzaken van erfelijke ALS, goed voor 10 procent van alle ALS-gevallen, na te gaan. De sporadische ALS, die optreedt bij personen zonder familiegeschiedenis van de ziekte, is verantwoordelijk voor de andere 90 procent van ALS maar, heeft toch baat bij die ontdekking.

"Het is een belangrijke ontdekking ter bevordering van ons inzicht in de ALS", zegt Lucie Bruijn, (Ph.D., en Senior Vice President of Research and Development bij De ALS Association) "Een nieuw gen zorgt voor een nieuw stukje in de puzzel die we kunnen gebruiken om licht te werpen op het waarom van de ALS-ontwikking, om aan te geven waarop men het onderzoek best kan toespitsen, alsook het creëren van nieuwe behandelingsmethodes en het vinden van een remedie."

De resultaten van dit baanbrekende onderzoek zijn gepubliceerd in Science.

Het project werd geleid door Tom Kwiatkowski MD, Ph.D.,van het Massachusetts General Hospital, en Robert Brown, MD, van de University of Massachusetts School of Medicine, en de door de “ALS Association” gefinancierde onderzoekers Caroline Vance, Ph.D., en Christopher Shaw, MD, van Kings College in Londen. Het project werd ondersteund door een consortium van toonaangevende ALS-onderzoekers uit de hele wereld, en behoorde tot het Genen Identificatie Project. Het succes weerspiegelt een ongekende inspanning om het zoeken naar genetische veranderingen die verband houden met alle vormen van ALS merkt Dr Brown op. "Wij zijn vooral blij omdat ons trans-Atlantisch consortium het chromosoom 16 gen vond.

De “ALS Association” is een uiterst belangrijke partner geweest in deze zoektocht. De ontdekking zou moeten leiden tot nieuwe voorbeelden van vormen van ALS en zou de ontwikkeling van geneesmiddelen kunnen versnellen.

De gezamenlijke aanpak van onderzoekers en financiers, van o.a. het “ Motor Neuron Disease Association” uit het Verenigd Koninkrijk, is cruciaal voor het succes, luidt de commentaar van Dr. Bruijn. Het succes heeft een heel nieuwe benadering voor onderzoek geschapen en zou de aanloop kunnen zijn voor het ontdekken van een gemeenschappelijk mechanisme in de meeste vormen van ALS.

Veranderingen in de genen werden voor het eerst geïdentificeerd door dr. Kwiatkowski en werden onmiddellijk bevestigd door dr. Vance, die ook abnormale ophopingen van eiwitveranderingen in kweekcellen in het laboratorium aantoonde. Tezelfdertijd ontdekte hij dat mensen die afwijkingen hebben in het Fus(=ALS6) ook veranderingen ondergaan bij de motorische neuronen. Het gen, genaamd Fus ("gesmolten/fused in sarcoom"), verricht normaal meerdere functies binnen de motorische neuronen. Te weten het reguleren, de aanmaak, wijziging en vervoer, met het oog op de opbouw van eiwitten dit gebeurt via de RNAs.

Sommige van deze functies worden ook uitgevoerd door een ander gen TARDPB en het eiwit TDP43. Het verband met ALS werd zo goed als aangetoond.”Het feit dat deze twee genen FUS en TARDPB dezelfde functies vervullen wijst erop dat dit een rol speelt in de ontwikkeling van ALS," zegt Dr. Bruijn "Meer onderzoek naar de werking van deze twee genen kan leiden tot nieuwe efficiënte behandelingen voor het vertragen of stoppen van de ALS ontwikkeling. De veranderingen in het ALS6 gen werd heel specifiek aangetoond bij verscheidene families met de erfelijke vorm van ALS.

Normaal gesproken werkt het ALS6 eiwit in de kern van de cel, maar men stelt concentraties vast buiten de celkern Verder onderzoek naar oorzakelijke verbanden is noodzakelijk

"Dit zou kunnen wijzen op een mechanisme voor de motorische neuronen vernietiging," aldus Dr. Shaw. Motorische neuronen zijn zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg die de spieren controleren In het geval van ALS vernietigen ze echter de spieren.

Dit is het tweede gen dat als ALS-veroorzaker ontdekt werd in de afgelopen de afgelopen 12 maanden.

SOD1, werd ontdekt in 1993, en is verantwoordelijk voor 20 procent van de erfelijke gevallen van de ziekte. Het gen TARDP is goed voor nog eens vier tot vijf procent. De oorzaken van erfelijke en sporadische ALS zijn altijd van genetische aard en bijgevolg zijn de ziektesymptomen en de pathologie hetzelfde.

De mogelijkheid dat het ontstaan van ALS kan worden veroorzaakt door verschillende factoren is de basisgedachte van de ALS-vereniging om het beleid en de financiering van meerdere genetische projecten over de hele wereld te stimuleren. Hierdoor gaan toonaangevende genetici samenwerken en informatie uit wisselen om te helpen zoeken naar ziektegebonden genen en vlugger nauwkeurige wetenschappelijke resultaten. Door de financiering van het onderzoek op een mondiaal niveau, helpt de vereniging de puzzel van de "genetische stukjes" samen te brengen. Via de huidige studie is de vereniging vastbesloten om het vinden van de oorzaken van ALS en het gebruik van die kennis voor een snelle ontwikkeling van medicatie. Dr. Bruijn zegt: "Wij zullen voortbouwen op de ontdekking van dit nieuwe gen.”

ALS (Amyotrofische Laterale Sclerose) is een progressieve en neurondegeneratieve ziekte die zenuwcellen in de hersenen en het ruggenmerg vernietigt. Motorische neuronen bereiken de spieren vanuit de hersenen via het ruggenmerg en het ruggenmerg naar de spieren door het lichaam. Wanneer de motorische neuronen afsterven, is het vermogen van de hersenen om de spieren te controleren verloren, wat leidt tot progressieve verlamming. Om en bij de 30.000 mensen in de Verenigde Staten worden er jaarlijks het slachtoffer van. Vijf jaar, te rekenen vanaf het tijdstip van de diagnose, is de overlevingstermijn. De vereniging neemt het initiatief in het wereldwijde onderzoek en via een landelijk netwerk van centra verleent ze bijstand voor mensen met ALS. Mede door het coördineren van multidisciplinaire zorgen via klinische ondersteuning hoopt, bouwt en verbetert de vereniging de kwaliteit van het leven terwijl agressief gezocht wordt naar nieuwe behandelingen en een therapie.

 

Vertaling: Jos  Sterken

Bron: ALS Independence

Share