Statins verhogen het risico op ALS niet?

19-01-2009

Een verslag van de Food and Drug Administration toont aan dat het gebruik van cholesterol verlagende medicijnen, statins genaamd, de kans op Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) niet verhoogt. Ten gevolge hiervan raadt de FDA aan, de manier van voorschrijven en het gebruik van statins niet te veranderen.

Volgens Wikipedia is ALS een progressieve, meestal fatale, neurodegeneratieve ziekte veroorzaakt door een degeneratie van de cellen in het centraal zenuwstelsel waardoor de bewuste spierbewegingen aangetast worden. In de United States lijden ongeveer 1 à 2/100 000 personen aan de ziekte.

De FDA analyse gepubliceerd op Maandag 29 September 2008 in Pharmacoepidemiology and Drug Safety, werd uitgevoerd in antwoord op het ontvangen van een onverwacht hoog aantal rapporten betreffende statins bij ALS patienten.

Voor de uitgave analyseerden Dr. Eric Colman en collega’s gegevens van 41 klinische onderzoeken die op lange termijn uitgevoerd werden. Zij besloten dat patienten die statins gebruiken geen groter risico vertonen tot het ontwikkelen van ALS dan die personen die de medicijnen niet gebruikten.

Statins of HMG-CoA-reductase inhibitoren worden gebruikt om het cholesterol gehalte in het bloed te verminderen. Cholesterol zou aan de basis liggen van hartziektes. Toch beweren sommige studies dat cholesterol slechts een kleine rol daarin zou spelen. Studies toonden aan dat deze medicatie effectief een positieve invloed heeft bij patienten die onderliggende hartziektes hebben. Het zou geen invloed spelen bij patienten die geen voorgaande hartproblemen vertoonden.

De onderzoekers van deze studie toonden aan dat bij 9 van de 64 000 patienten behandeld met statins (4.2 gevallen per 100 000 patient-jaren), ALS gediagnostiseerd werd, dit in vergelijking met 10 van de 56 000 patienten die geen statins namen (5.0 gevallen per 100 000 patient-jaren).

“Terwijl de FDA de verminderde stijging van de incidentie van Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) in patienten behandeld met statins, in klinische onderzoeken, geruststellend vindt , toch wordt het verdergaan met deze studie gerechtvaardigd gezien het grootschalig gebruik van dit medicijn en de serieuze aard van ALS”, zei Dr. Mark Avigan, co-auteur van dit tijdschrift.

De FDA verwacht dat in de komende 6 à 9 maanden een epidemiologische studie over ALS en statins voltooid zou worden en welke meer informatie zou verschaffen. De studie wordt geleid door Dr. Lorene Nelson, hoofd van de afdeling epidemiologie van de Stanford University School of Medicine, en collega’s van de research afdeling, Kaiser Permanente.

Een gezondheidsobservator die niet genoemd wilde worden stelde voor dat het nemen van een toevlucht tot vroege proeven die de betrouwbaarheid van post-marketing rapporten van ALS en de ongunstige effecten op statins trachten te weerleggen geen correcte aanpak zou zijn, dit omdat de gegevens van klinische proeven niet van toepassing zouden zijn in klinische omgevingen losstaand van de proeven.

Alhoewel dat de onderzoekers 41 klinische onderzoeken doorgrondden, enkele andere studies sugereren dat statins de nerveuse functies in ALS patienten wel zou verslechten. Toch moet er meer onderzoek gedaan worden om na te gaan of het verband van oorzakelijke samenhang is.

Eén studie gepubliceerd in de Aug 2008 uitgave van Amyotropic lateral sclerosis – officiele publicatie van het World Federation of Neurology Research Group on Motor Neuron Diseases – vond dat ALS-patienten die statins nemen een 63 procent hogere afname van de ALS-functies vertonen vergeleken met die patienten die geen statins namen.

De studie omvat 164 patienten die ALS hebben en waarvan er 32 statins namen tussen Jan 2006 en Sept 2007. Hierbij vonden Zinman L van de universiteit van Toronto en zijn collega’s dat patienten die statins namen een duidelijke verhoging vertonen in het aantal spierkrampen en de intensiteit ervan in vergelijking met die patienten die geen medicijn namen.

De onderzoekers stellen voor “Alhoewel deze organisatie geen oorzakelijk verband aantoont, is het goed om voorzichtigheid uit te oefenen en het stoppen of het vervangen van statins medicatie in patienten met ALS te bespreken.”

Vertaling: Isabel Van Rie

Bron: ALS Independence

Share