Update over farmaceutische producten

20-09-2010

Dexpramipexole

Van alle huidige farmaceutische producten die recent klinisch getest zijn voor ALS hebben we persoonlijk het meeste vertrouwen in het potentieel van Dexpramipexole om de symptomen van ALS te minimaliseren, te stoppen of mogelijk om te keren. Dit is een combinatie die oorspronkelijk terug herontwikkeld is voor ALS door Dr. Robert Bennett Jr. van de University of Virginia in 2007. Het is een isomeer (variant) van Pramipexole, ontwikkeld voor gebruik bij de behandeling van de Ziekte van Parkinson. Na het oorspronkelijk onderzoek van Dr. Bennett in 2008 - 2009, werd het programma overgenomen door de fabrikant Knopp Neurosciences, een klein biotech bedrijf in Pittsburgh. Na het succesvol doorlopen van de trials (fase I en II) met betrekking tot veiligheid en dosering, hebben ze een licentie toegekend voor Dexpramipexole aan Biogen Idec, gevestigd in Weston, Massachusetts, als we aannemen dat de productie en het beheer van de fase III trial naar doeltreffendheid toe in de planning staat om begin 2011 aan te vangen. Deze fase III trial betreft een hogere dagelijkse dosering (300 mg) wat als resultaat heeft dat het een groter voordeel biedt dan de oorspronkelijk vooropgestelde dagelijkse dosis van 50 mg. Het is een oraal geneesmiddel dat sterke neuroprotectieve mogelijkheden bezit en een gunstige impact heeft op bulbaire symptomen, ledematen en de verlenging van leven. Voor verdere gegevens betreffende Dexpramipexole kan je zoeken op internet voor de aanwending van het middel bij ALS.

Olesoxime

Olesoxime is een ander farmaceutisch product voor de behandeling van ALS en wordt geproduceerd door Trophos, een Frans farmaceutisch bedrijf. Er is een nieuw alternatief voor Trophos via een overname door Actelion Pharmaceuticals in Zwitserland. Een klinische fase III studie is al van start gegaan met patiënten en de resultaten worden verwacht tegen het einde van 2011. De deelnemers van de fase III gebruiken ook Rilutek. Dit is een van de 2 - 3 hoopgevende actuele studies die zich in fase III bevinden.

Vinpocetine

Vinpocetine is de algemene naam voor het extract van de maagdenpalmplant. Het heeft de merknamen van Cavinton en Intelectol en wordt gewoonlijk gebruikt in Oost Europa (en elders) voor de Ziekte van Parkinson en de Ziekte van Alzheimer. Vinpocetine stimuleert het geheugen en lijkt de cerebrale doorbloeding en de neuroprotectieve effecten te verbeteren. De capaciteiten van dit middel zijn absoluut nog niet bewezen voor ALS patiënten, een deftige trial is waarschijnlijk raadzaam. Zowel Cavinton als Intelectol zijn online en in grote natuurwinkels verkrijgbaar. Hier is een vaststelling over Intelectol. We raden bij de start een dagelijkse dosis van 5 mg gedurende een aantal dagen in de veronderstelling dat er geen neveneffecten zijn en gaan dan naar een dosis van 30 mg dagelijks. (pil of capsule tijdens het ontbijt) In de veronderstelling dat het geheugen kan verbeteren kan Vinpocetine mogelijk de symptomen van de hogere motorneuronen zoals stijfheid, spasticiteit, clonus en extreme reflexen misschien doen afnemen.

Vertaling: Jan Van der Veken

Share