Nieuwe methode 'geeft medicatie vrij in hersenen'

16-09-2011

Wetenschappers hebben een nieuwe manier gevonden om medicatie rechtstreeks in de hersenen vrij te geven, dit creëert hoop dat er efficiëntere behandelingen beschikbaar kunnen worden gemaakt voor mensen die lijden aan de ziekte van Alzheimer.

Inspanningen om de ziekte te behandelen werden gedurende de voorbije 50 jaar belemmerd door de moeilijkheid om medicatie vrij te geven aan de hersenen om de progressie te vertragen of te stoppen.

Maar een team onderzoekers van de Universiteit van Oxford heeft in de hersenen van muizen met succes een gen uitgeschakeld dat betrokken is bij de ziekte van Alzheimer door gebruik te maken van kleine deeltjes, exosomen genaamd, die natuurlijkerwijze worden vrijgegeven door cellen. De exosomen die geïnjecteerd worden in het bloed, zijn in staat om medicatie te vervoeren doorheen de normaalgezien ondoorlaatbare bloed-hersenbarrière naar de plaats in de hersenen waar de medicatie nodig is.

Het is te hopen dat de methode, als ze succesvol blijkt bij mensen, het probleem kan oplossen van het toedienen van potentiële nieuwe medicatie voor vele neurologische ziektes inclusief de ziekte van Parkinson, motor neuronziekte en musculaire dystrofie.

Maar de onderzoekers waarschuwden dat hoewel de resultaten significant en veelbelovend waren, een aantal stappen moeten worden genomen vooraleer deze vorm van toedienen van medicatie kan worden getest op mensen.

Wetenschapper Dr. Matthew Wood van het Oxford Departement van Fysiologie, Anatomie en Genetica zei: “Dit zijn dramatische en opwindende resultaten. Het is de eerste keer dat nieuwe ‘biologische’ medicijnen effectief vrijgegeven werden aan de hersenen doorheen de bloed-hersenbarrière. Dit is de eerste keer dat men gebruik maakt van dit natuurlijke systeem voor toedienen van medicatie.

Door de jaren heen werden er vele medicijnen ontwikkeld om specifieke delen aan te vallen van de ziektepaden. Hoewel deze goede resultaten hebben opgeleverd in het lab, bleek het vaak problematisch om ze naar het juiste deel van het lichaam te brengen en enig effect ervan te zien bij mensen.

Om een dergelijke vorm van therapie in de hersenen te leveren zou men op dit moment neurochirurgie moeten toepassen, want iets dat intraveneus zou worden toegediend zou niet via het bloed in de hersenen kunnen geraken.

"De grootste barrière voor deze medicatie is de vrijgave," zei Dr. Wood. "Dit probleem wordt nog groter wanneer je de hersenen wil bereiken. De bloed-hersenbarrière – die ervoor zorgt dat de meeste zaken niet via het bloed in de hersenen kunnen geraken - is een te groot obstakel."

"We hebben aangetoond dat een natuurlijk systeem kan worden benut om medicatie vrij te geven doorheen de bloed-hersenbarrière. We geloven dat we dezelfde technologie kunnen toepassen bij de ziekte van Alzheimer, motor neuronziekte, de ziekte van Parkinson en de ziekte van Huntington."

 

Vertaling: Lin Verbelen

Bron: ALS Independence

Share