Mitochondriën als doelwit voor ALS behandelingen: wat brengt de toekomst?

20-02-2012

Ondanks wisselend succes, geloven onderzoekers dat mitochondriën een goed doelwit zijn.

Gezien de eerder wisselende resultaten met betrekking tot experimentele ALS medicatie, ontwikkeld om het functioneren van mitochondriën te verbeteren, lijkt het alsof mitochondriën niet het beste onderzoeksonderwerp zouden zijn. Het is echter voorbarig om mitochondriën als mogelijk onderzoeksonderwerp voor medicatie uit te sluiten.

Ten eerste omdat het TROPHOS onderzoek met olexisome geen voorstudie naar de meest effectieve dosis omvatte, zodat wetenschappers niet zeker weten of patiënten een optimale hoeveelheid olexisome toegediend kregen. Ten tweede omdat patiënten in de TROPHOS studie in een gevorderde fase van ALS, meestal een of twee jaar na diagnose, verkeerden. Patiënten in de EMPOWER studie met dexpramipexole van hun kant vertoonden symptomen sinds maximum twee jaar; vermits de diagnose van ALS een langdurig proces is, kan behandeling in een vroeger stadium van de ziekte efficiënter zijn. Bovendien namen de Europese patiënten in de TROPHOS studie reeds een tijdje riluzole, wat het effect van olexisome kan gemaskeerd hebben, met name in de latere stadia van de ziekte.

“De twee producten olexisome en dexpramipexole werken op een verschillende manier in op de mitochondriën. We weten dat dexpramipexole inwerkt op mitochondriën, maar kennen de eventuele bijwerkingen ervan niet;  daarom onderzoeken we momenteel het volledige werkings-mechanisme.” zegt Cudkowicz, een neurologe verbonden aan Harvard University en medevoorzitter van het Northeast ALS Consortium (NEALS) en die een groep onderzoekers leidt.” De uitdaging bij ALS studies is te weten of de medicatie zijn doelwit treft en of het bij patiënten het gewenste biologische effect sorteert. Voor beide middelen is dit nog onbekend, omdat we geen goede biomerkers hebben voor mitochondriën dysfunctie bij patiënten. Het is dus mogelijk dat de dosering in de TROPHOS studie niet de correcte dosis was, of zelfs dat het middel faalt, ongeacht de dosis.”

“De resultaten van de TROPHOS studie sluiten het idee om mitochondriën als doelwit te nemen echter niet uit. Beide middelen werken op een verschillende manier in op mitochondriën, dus kunnen we ze niet op één en dezelfde hoop gooien, het is iets complexer” volgens Cudkowicz.

Als conclusie kunnen we stellen dat deze twee studies nieuwe onderzoekswegen naar mogelijke ALS behandelingen geopend hebben.

 

Vertaling: ALS Liga: Walter

Bron: ALS alert newsletter Jan 2012

Resultaten MitoTarget Consortium - Klik hier

 

Share