Depressie, pijn en kwaliteit van leven bij patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose: een cross sectionele studie.

24-10-2013

SAMENVATTING
De verwikkelingen veroorzaakt door Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) omvatten ook pijn. Een hoger risico op depressie en een negatief effect op de kwaliteit van leven (QOL) kunnen verwacht worden bij ALS-patiënten met pijn.

De doelstellingen van deze studie omvatten het evalueren van het voorkomen van pijn bij ALS-patiënten, het vergelijken en meten van depressie en kwaliteit van leven bij patiënten met en zonder pijn, en het bestuderen van de invloed van depressie scores en pijn op de QOL van ALS-patiënten met pijn.

Veertig patiënten werden ingesloten en 36 werden geanalyseerd. 72% van de patiënten vermeldde pijn. Pijn intensiteit was significant gelinkt aan een achteruitgang van de QOL (p<0.05). Dit effect was niet langer significant als ook de depressiescores meegenomen werden als co-variant. Depressie scores deden de QOL significant dalen (p<0.02) en dit effect bleef significant (p<0.05) nadat de pijn intensiteit werd meegenomen als co-variant.

Onze studie suggereert dat pijn frequent voorkomt bij ALS-patiënten en dat depressieve symptomen significant overeenkomen met een slechtere QOL. Clinici zouden meer aandacht moeten schenken aan zowel pijn als depressieve symptomen bij ALS-patiënten gezien hun weerslag op de QOL.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Functional Neurology

Share