Depressie en ziekteprogressie in Amyotrofische Laterale Sclerose: een uitgebreide meta-regressie-analyse

05-06-2014

Abstract

Depressie bij mensen met Amyotrofische Laterale Sclerose, een fatale en progressieve neurodegeneratieve stoornis, is een ernstig probleem met belangrijke klinische gevolgen. Echter, de fysieke achteruitgang kan de diagnose verstoren bij het gebruik van generieke vragenlijsten. Wij hebben een alomvattende evaluatie van de literatuur uitgevoerd. De gemiddelde scores van depressie vragenlijsten werden via meta-regressie geanalyseerd per studie voor de gemiddelde tijd sinds het begin van de symptomen. Uit gegevens van 103 studies (3190 deelnemers) blijkt dat de Beck Depression Inventory en, in mindere mate, de Hospital Anxiety en de Depression Scale worden beïnvloed door deze gemiddelde tijd sinds het begin van de symptomen, die sterk beïnvloed wordt door de fysieke achteruitgang. Onze resultaten suggereren dat de gebruikte depressie schalen depressie overschatten wat te wijten is aan verstorende fysieke symptomen. 

Artikel PubMed - Klik hier

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Sage Publications

Share