Verdunnen van de frontotemporale cortex in Amyotrofische Laterale Sclerose

15-10-2013

Abstract

Achtergrond en doel: De uitgebreide toepassing van geavanceerde magnetische resonantie beeldvormingstechnieken (MRI) heeft ongetwijfeld onze kennis van de pathofysiologie van Amyotrofische Laterale Sclerose verbeterd. De precieze omvang van neurodegeneratie verspreid over het centrale zenuwstelsel is echter niet volledig begrepen. In de huidige studie hebben we de ruimtelijke verspreiding van de corticale schade in Amyotrofische Laterale Sclerose beoordeeld met behulp van een corticale dikte meting.

Materialen en methoden: Oppervlakte morfometrie werd uitgevoerd bij 20 patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose en 18 gezonde controle deelnemers gelijkaardig qua leeftijd en geslacht. De klinische scores van invaliditeit en ziekte progressie werden gecorreleerd met metingen van corticale dikte.

Resultaten: De patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose vertoonden een aanzienlijke corticale verdunning in meerdere motor en extramotor corticale gebieden in vergelijking met de gezonde controle deelnemers. Het verlies aan grijze massa was significant gecorreleerd met de invaliditeit van de ziekte in de linker laterale orbitofrontale cortex (P = 04), met de duur van de ziekte in de rechter premotor cortex (P =.007), en de mate van ziekte progressie in de linker parahippocampale cortex (P =.03).

Conclusies: Corticale verdunning van de motorische cortex kan de aantasting van de hoge motor neuronen weerspiegelen, terwijl de extramotor schade verband lijkt te houden met de mate van handicap van de ziekte, de progressie, en de duur. Het corticale patroon van neurodegeneratie hier beschreven lijkt op wat al is beschreven bij frontotemporale dementie, waardoor het verder structureel bewijs levert van een continuüm tussen Amyotrofische Laterale Sclerose en frontotemporale dementie.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: American Journal of Neuroradiology

Share