Ontdekking in ALS-onderzoek

26-09-2013

Men heeft de mechanismen ontdekt aan de basis van de ALS-progressie. Het "Mario Negri" Instituut voor farmacologisch onderzoek in Milaan en de Universiteit van Sheffield in Engeland deden een studie, gepubliceerd in Oxford Journals, waarin mogelijke factoren die invloed kunnen hebben op het meer of minder snelle verloop van de ziekte. Onderzoekers hebben verschillen genoteerd in de manier waarop "motorische neuronen", neuronen gelegen in het centrale zenuwstelsel, reageren door het activeren van meer of minder intense mechanismen van vertraging (het immune systeem) of van de uitbreiding van de ziekte. Een nieuwe belangrijke ontdekking in de oorlog tegen Amyotrofische Laterale Sclerose.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: West

 

Neurowetenschappelijke onderzoekstechnieken

Mensen die lijden aan de motor neuron ziekte Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) vertonen vaak een verschillend ziekteverloop, waarbij sommigen snel evolueren tot de eindfase en anderen een traag verloop van de ziekte doormaken. Een nieuwe studie gepubliceerd in de Journal Brain zou een verklaring kunnen hebben voor deze verscheidenheid. Onderzoekers aan de Sheffield universiteit hebben twee proefdiermodellen voor ALS ontwikkeld, die beiden SOD1 mutaties (een gen dat in verband staat met ALS) bevatten. De ene stam ontwikkelde snel, terwijl de andere stam duidelijk trager evolueerde. De onderzoekers stelden vast dat na analyse van de expressie van diverse genen, zelfs voordat een stam spierzwakte vertoonde ( wat een duidelijke indicator voor ALS is), er al een sterk verschillend patroon in genexpressie was tussen beide muisstammen. Motor neuronen van de snel evoluerende muizen vertoonden verlaagde energie productie en andere manieren van neuroprotectie. De traag ontwikkelende muizen vertoonden verhoogde niveaus van protectieve ontsteking en andere factoren die schijnbaar de neuronen beschermen tegen degeneratie. De onderzoekers geloven dat het bewerken van deze mechanismen kan bijdragen tot het afzwakken van de ALS-progressie.

Lees meer - Klik hier
Tijdschrift artikel: Transcriptomic indices of fast and slow disease progression in two mouse models of amyotrophic lateral sclerosis. Brain, 2013. doi: 10.1093/brain/awt250

 

Vertaling: ALS Liga: Karla

Bron: Neuroscience Research Techniques

Share