SWIFT prijs voor KU Leuven

25-02-2010

Stap vooruit voor mensen met motorische beperkingen

SWIFT Prijs voor K.U.Leuven

De Katholieke Universiteit Leuven krijgt de SWIFT Prijs, die de kloof tussen mens en technologie wil verkleinen, voor haar project ter ontwikkeling van een intelligent tekstueel en verbaal communicatieapparaat voor mensen met motorische beperkingen (mind speller).

De prijsuitreiking heeft op woensdag 24 februari 2010 bij SWIFT in Terhulpen plaats gevonden.
Na zijn twaalfde projectoproep heeft het SWIFT Fonds besloten de SWIFT Prijs ten bedrage van 50.000 euro toe te kennen aan de Katholieke Universiteit Leuven, die in haar Computational Neuroscience Research Group van het laboratorium voor Neurofysiologie (Faculteit Geneeskunde) een communicatieapparaat van de nieuwe generatie voor mensen met motorische beperkingen (mind speller) heeft ontwikkeld.
Professor Van Hulle en zijn onderzoeksteam hebben het paradigma van het huidige model van een mind speller aangepast, evenals de programmatuur die de impulsen uit de hersens van de patiënt decodeert, met als resultaat dat het apparaat sneller en betrouwbaarder functioneert. Het registreert de hersenactiviteit van de patiënten dankzij een draagbare en niet-invasieve voorziening (minder elektroden, zakcomputer…).
De gebruikers, voornamelijk slachtoffers van cerebrovasculaire accidenten en mensen met een neurologische ziekte (zoals ALS), zullen dankzij het apparaat in staat zijn beter te communiceren met hun omgeving en hun sociale leven te verbeteren. Doordat het toestel een digitale tekst produceert, zullen zij bijvoorbeeld ook brieven of e-mails kunnen schrijven.


KU Leuven ontwikkelt apparaat dat gedachten leest - HLN online.pdf 


Gedachtelezer helpt woorden spellen - De Standaard.pdf


Dit toestel weet wat u denkt - De Morgen.pdf


Leuvense universiteit vindt gedachtenlezer uit - Het Nieuwsblad.pdf 


Gedachtenlezer kan nu ook woorden spellen - dagkrant KU Leuven.pdf

Share