ALS-cannabinoïden

13-12-2013

Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS) is een fatale neurodegeneratieve aandoening dat zich kenmerkt in selectief verlies van motorische zenuwcellen in het ruggenmerg de hersenstam en de motorische cortex. Naar schatting leven er 30.000 Amerikanen met ALS, dat vaak spontaan optreedt en verder gezonde volwassenen treft. Meer dan de helft van de ALS-patiënten sterft binnen 2,5 jaar na aanvang van de symptomen.

Een overzicht van de wetenschappelijke literatuur toont een gebrek aan klinische studies aan die het gebruik van cannabinoïden voor ALS-behandeling onderzoeken. Ondanks dat recente preklinische resultaten aantonen at cannabinoids het ALS-verloop kan vertragen, dit ondersteunt de anekdotische rapporten van patiënten dat cannabinoïden werkzaam kan zijn in het matigen van de ontwikkeling van de ziekte en in het verlichten van bepaalde Als-gerelateerde symptomen zoals pijn, verlies van eetlust en kwijlen. [1]

In de maart 2004 editie van 'the journal Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders' vermeldden de onderzoekers van de California Pacific Centre in San Francisco dat de toediening van THC zowel voor als na de aanvang van de ALS-symptomen de ziekteprogressie afwendde en de overleving bij de proefdieren verlengde in vergelijking tot de onbehandelde controlegroep. [2]

Bijkomende studies op proefdieren met ALS hebben aangetoond dat de toediening van andere natuurlijke en synthetische cannabinoiden eveneens het ALS-verloop kan matigen maar hebben niet bepaald invloed op de overleving. [3-4] Een recente studie toonde aan dat het blokkeren van de CB1 cannabinoide-receptor effectief de levensduur van het ALS-proefdier verlengde, wat suggereert dat gunstige effecten van cannabinoiden op ALS kan bekomen worden met non-CB1 receptor mechanismen. [5]

Dit resulteert in een vraag van deskundigen voor klinische studies naar het bepalen van cannabinoiden in de behandeling van ALS. Gepubliceerd in de 'American Journal of Hospice & Palliative Medicine' editie in 2010, vermeldde een onderzoeksteam dat 'gebaseerd op de huidig beschikbare wetenschappelijke data het aannemelijk is te denken dat cannabis het verloop van ALS aanzienlijk zou kunnen vertragen, en mogelijks de levensverwachting verlengen als ook het aanzienlijk terugdringen van gehele last van de ziekte'. Ze besloten dat 'er een overduidelijke hoeveelheid preklinische en klinische aanwijzingen voorhanden zijn om het opstarten van een multicenter, gerandomiseerd, dubbelblind, placebo-gecontroleerde studie voor cannabis als ziekte-verbeterend component in ALS te rechtvaardigen.' [6]

 

Referenties
[1] Amtmann et al. 2004. Survey of cannabis use in patients with amyotrophic lateral sclerosis. The American Journal of Hospice and Palliative Care 21: 95-104.

[2] Raman et al. 2004. Amyotrophic lateral sclerosis: delayed disease progression in mice by treatment with a cannabinoid. Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders 5: 33-39.

[3] Weydt et al. 2005. Cannabinol delays symptom onset in SOD1 transgenic mice without affecting survival. Amyotrophic Lateral Sclerosis & Other Motor Neuron Disorders 6: 182-184.

[4] Bilsland et al. 2006. Increasing cannabinoid levels by pharmacological and genetic manipulation delay disease progression in SOD1 mice. The FASEB Journal 20: 1003-1005.

[5] Ibid.

[6] Carter et al. 2010. Cannabis and amyotrophic lateral sclerosis: hypothetical and practical applications, and a call for clinical trials. American Journal of Hospice & Palliative Medicine 27: 347-356.

 

Vertaling: ALS Liga: Karla

Bron: Yes Maine

Share