Verschillende beroepen geassocieerd met Amyotrofische Laterale Sclerose: is diesel uitlaat de link?

14-11-2013

Abstract
De oorzaak van sporadische Amyotrofische Laterale Sclerose (sALS) blijft onbekend. We probeerden om erachter te komen of de beroepsmatige blootstelling aan toxische stoffen een rol in de pathogenese van de ziekte speelt. In een patiënt-controle-onderzoek in gans Australië vergeleken we de levenslange beroepen van 611 sALS en 775 controle individuen. Beroepen werden gecodeerd met behulp van landen specifieke evenals internationale classificaties. Het risico op sALS voor elk beroep werd berekend met odds ratio’s en logistische regressie. Bovendien werd de literatuur doorzocht voor mogelijke links met toxische stoffen tussen onze bevindingen en beroepsmatige verbanden met sALS die eerder werden gerapporteerd. In onze studie was er een tendens naar een toegenomen risico op sALS voor mannelijke beroepen met lagere vaardigheden en taken, en omgekeerd voor beroepen met hogere vaardigheden en taken. Van alle beroepen bleven alleen vrachtwagenchauffeurs, waar blootstelling aan diesel uitlaat gemeenschappelijk is, een verhoogd risico op sALS hebben voor alle beroepsgroepen. Een andere grote case-control studie heeft ook gevonden dat vrachtwagenchauffeurs risico hebben op sALS, en bijna twee derde van de beroepen, alsook de militaire functies, die eerder geassocieerd zijn met sALS hebben potentiële blootstelling aan diesel uitlaatgassen. Kortom, twee van de grootste case-control studies over sALS hebben nu gevonden dat vrachtwagenchauffeurs een verhoogd risico op sALS hebben. Aangezien blootstelling aan diesel uitlaat gemeenschappelijk is bij vrachtwagenchauffeurs, zoals in andere beroepen die reeds gelinkt werden aan sALS, zou blootstelling aan deze gassen de link met sommige van de beroepen die zijn gekoppeld aan sALS, kunnen verklaren.

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Plos One

Share