Studies in ALS vinden dat hoop wordt geassocieerd met de bereidheid om een nutriëntenrijk dieet te volgen

29-01-2013

(NaturalNews) Een nieuwe studie gepubliceerd in het tijdschrift ‘Grenzen in de psychologie’, werpt licht op de relaties tussen haat, wrok en hoop bij personen getroffen door amyotrofische laterale sclerose (ALS).

Het verband tussen deze factoren en de bereidheid om de levensduur te verlengen door zelf de voeding aan te passen werd ook onderzocht. ALS is een progressieve neurodegeneratieve ziekte die motorische neuronen treft. Mensen met ALS hebben spierzwakte, immobiliteit, verminderde toespraak en ademhaling problemen. De meeste sterven binnen drie tot vijf jaar, 10 procent overleven 10 jaar of meer. De medische gemeenschap beschouwt ALS altijd terminaal.

Het onderzoek analyseerde de reacties op een online vragenlijst die is gemaakt als onderdeel van een grotere studie. Mensen met ALS werden uitgenodigd via online ALS forums, Facebook, een nieuwsbrief en via een aankondiging op een website. Behalve demografische gegevens, werden proefpersonen gevraagd om antwoorden te geven over haat, wrok en hoop, gerelateerd aan hun ziekte. In totaal hebben 83 mensen met ALS de enquête ingevuld.

De onderzoekers vonden dat hoop de bevraagde onderwerpen overheerst. Ongeveer 70 procent van de mensen hebben hoop dat ze 10 jaar of meer overleven, ongeacht of een effectieve farmaceutische behandeling zou ontdekt worden.

De medische gemeenschap promoot niet dat een suikervrij nutriëntenrijk dieet tot meer welzijn bij mensen met ALS bijdragen kan, maar als wetenschappelijk onderzoek ooit zou aantonen dat een dergelijk dieet de levensduur met een jaar kan verlengen, dan heeft 18 procent van de mensen gemeld dat zij het dieet niet zouden volgen. Ongeveer vijf procent zei dat ze het dieet niet zou volgen zelfs als zou blijken dat het de levensduur zou verhogen met twee jaar of meer.

Hogere niveaus van hoop, evenals lagere niveaus van haat en wrok, werden gemeld door mensen die ALS al langere tijd hadden. Hoopvolle mensen haatten ook minder ALS, en meldden minder wrok over leven met ALS. Vrouwen rapporteerden meer wrok over het leven met ALS dan mannen. Over de studiebevinding dat gehuwde mensen meer hoopvol zijn en minder haat hebben tegen ALS, suggereren de onderzoekers: "Het huwelijk kan beschermend zijn tegen het lijden dat hoort bij het haten van leven met ALS, en de hoop voor de toekomst versterken...".

Een andere studie stelde vast dat die mensen die hopen om 10 jaar of meer te overleven, diegenen waren die eerder een bereidheid tot dieetveranderingen rapporteerden als dergelijke wijzigingen een verhoging van levensduur zouden aantonen. De wetenschappelijke studie van ‘Grenzen in de psychologie’ is het eerste wetenschappelijk onderzoek dat laat zien dat sommige mensen met ALS bereid zouden zijn een jaar of meer van hun leven te geven, eerder dan gezonder te eten.

Nochtans heeft een vorig artikel uit ‘Natural News’ al gerapporteerd over onderzoek dat suggereert dat het suikerrijke dieet aanbevolen door de ALS en Muscular Dystrophy verenigingen rapporteerden schadelijk zou kunnen blijken te zijn voor mensen met ALS (http://www.naturalnews.com/032380_Lou_Gehrigs_disease_sugar.html), hoewel een wetenschappelijke studie nog moet worden verricht om deze hypothese te testen. Verder onderzoek is vereist om wetenschappelijk aan te tonen of al dan niet een suikervrije, nutriënt-rijk dieet, in vergelijking met het suikerrijke dieet aanbevolen door ALS en spierdystrofie verenigingen, meer welbevinden en zelfs lange levensduur bij mensen met ALS produceert.

Het onderzoek werd uitgevoerd door Craig Oster, Ph.D. en Francesco Pagnini, Ph.D.; Dr Oster, zelf ALS-patiënt, heeft de statistieken verslagen door de ziekte al 18 jaar te overleven, gebruikt een holistische aanpak zoals die wordt bepleit door Natural News.

De volledige tekst van de studie, met inbegrip van de interpretaties van de onderzoekers, kan worden teruggevonden op: http://www.frontiersin.org

Meer informatie - Klik hier

 

Vertaling en bewerking: Anne en Bea

Share