Symptoom spasticiteit in ALS

06-11-2012

Samenvatting

Spasticiteit is een symptoom van het gemeenschappelijk uitschakelen van een spier of spiergroep(en) welke bij patiënten met aandoeningen aan het centrale zenuwstelsel worden waargenomen. Amyotrofische laterale sclerose, een ziekte die zowel de bovenste en de onderste motorische neuronen aantast is zo een spasticiteit. Spasticiteit in amyotrofische laterale sclerose wordt traditioneel beschouwd als het resultaat van degeneratie van de bovenste motorische neuronen in de hersenschors. De degeneratie van andersoortige neuronale, in het bijzonder serotonerge neuronen, kan ook een oorzaak zijn van spasticiteit. We hebben een pathologische studie uitgevoerd bij zeven patiënten met amyotrofische laterale sclerose en deze aan zes controles onderwerpen. Hierbij is waargenomen dat centrale serotonerge neuronen een degeneratieve proces maken met een prominente neuritic degeneratie. Dit lijdt soms tot een verlies van celorganen bij patiënten welke aan amyotrofische laterale sclerose lijden. Bovendien vinden bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose systematische distale serotonerge projecties plaats op de motorische neuronen in het ruggenmerg en is de hippocampus gedegeneerd.

Voor het begin van de motorsymptomen in SOD1 (G86R) muizen werden de serotonine niveaus in de hersenstam en het ruggenmerg verlaagd in. SOD 1 (G89) muizen is een transgeen model van amyotrofische laterale sclerose. Tijdens de ziekte was er een merkbare verkleining van serotine neuronale celorganen samen met een neuritic degeneratie. Men denkt dat die hypothetische degeneratie van serotonerge neuronen aan de basis kan liggen van spasticiteit bij amyotrofische laterale sclerose. Deze hypothese werd onderzocht bij levende organisme en dit resulteerde in een spiersamentrekkingen met een spastic-achtige staart. Dit als reactie op de mechanische stimulatie.

Bij SOD1 (G86R) muizen werden staart spastic-achtige spiersamentrekkingen waargenomen in het eindstadium. Belangrijker, ze werden afgeschaft door 5-hydroxytryptamine-2b/c receptoren inverse agonisten. In overeenstemming met deze, werd de 5-hydroxytryptamine-2b receptor expressie sterk verhoogd tijdens de ziekte. Uit alles blijkt dat de serotonerge neuronen ontaarden tijdens amyotrofische laterale sclerose, en dat dit spasticiteit bij onderzoek bij muizen aan de basis kan liggen. Verder onderzoek is nodig om te bepalen of de inverse agonisten van 5-hydroxytryptamine-2b/c receptoren van belang zijn kunnen bij de behandeling van spasticiteit bij patiënten met amyotrofische laterale sclerose.

 

Vertaling: ALS Liga

Bron: PubMed

Share