Aanvullende en alternatieve geneeskunde bij ALS

29-01-2007

1. Algemeen

De visie van de ALS Liga m.b.t. alternatieve geneeskunde werd reeds uitvoerig uiteengezet in het gelijknamig artikel van 03-09-2005 op onze website, onder de rubriek "Publicaties". Wat volgt kan aanzien worden als een detailaanvulling van dit artikel.

Ziehier wat wij leerden uit een uiteenzetting door Amy Ellis, klinische diëtiste uit Noord Caroline, VS, tijdens het internationaal symposium over ALS, in november 2006 in Yokohama:

a. aanvullende en alternatieve geneeskunde (complementary and alternative medicine – CAM) heeft enorme proporties aangenomen de laatste jaren: schattingen maken gewag dat 62% van de Amerikaanse volwassenen een of andere vorm van CAM zou gebruiken. Uit navraag is gebleken dat 7 op 10 Amerikanen een zekere vorm van "dieetsupplementen" nemen;

b. pogingen om alle opties te verkennen en hun eigen zorgen te dirigeren brengen ook PALS ertoe alternatieve geneeswijzen en dieetsupplementen uit te proberen;

c. dit gebied van de geneeskunde houdt zonder twijfel beloften in op het vlak van behandeling, preventie en symptomatische behandeling. Bedrieglijke geneeswijzen en gevaarlijke dieetsupplementen brengen echter meer kwaad dan goed;

d. vandaar dat een aantal raadgevingen werden geformuleerd en een lijstje opgesteld van potentieel gevaarlijke dieetsupplementen.

Wij publiceren beide laatste hieronder om u te waarschuwen, zonder daarbij een standpunt in te nemen m.b.t. bepaalde andere alternatieve geneeswijzen (yoga, acupunctuur, bidden, vitamines,…). Voorts verwijzen wij naar onze hoger vermelde visie.

 

2. Onbevooroordeeld scepticisme: onze patiënten aanleren verstandige consumenten te zijn

a. Wees sceptisch bij beweringen, die veel te mooi klinken om waar te zijn. Wees op je hoede bij termen zoals "miraculeuze behandeling" en "geheime ingrediënten".

b. Wees sceptisch bij producten of diagnosemiddelen, die worden aangekondigd als snel en doeltreffend bij tal van aandoeningen.

c. Wees sceptisch bij advertenties, die gesteund zijn op verbazingwekkende getuigenissen van slechts enkele personen.

d. Wees voorzichtig bij advertenties, die beweren dat producten of behandelingen "klinisch bewezen" zijn, maar referenties om deze bewering te staven totaal ontberen.

e. Wees sceptisch bij "aanbod beperkt in tijd" en vereisten tot voorafbetaling.

f. Wees sceptisch bij gezondheidsinformatie van websites die producten verkopen en bij producten, die verkocht worden door middel van marketing piramiden (doorverkopen van het verkooprecht) op verschillende niveaus.

g. Bespreek CAM met je zorgverstrekker en wees op je hoede voor "vakmannen" die je dat afraden.

h. Onderzoek de opleiding, training, vergunningen en getuigschriften van al je zorgverstrekkers. Vraag hen hoe frequent zij PALS verzorgen.

i. Behandel dieetsupplementen als medicatie. Hou een lijst bij van alle supplementen en doseringen.

j. Bedenk dat "volledig natuurlijk" niet noodzakelijk "volledig veilig" betekent.

 

3. Koper, wees voorzichtig: potentieel gevaarlijke dieetsupplementen!

Voorafgaande opmerking: we hebben de namen weergegeven zoals ze voorkomen op de oorspronkelijke lijst. Waar mogelijk hebben we een poging gedaan tot vertaling.

a. "Colloidal Silver": aangeduid als een behandeling tot ontgifting bij kanker, aids en ALS. Geen bewijs van enig voordeel, maar wel gevaar voor een aandoening, "argyria" genoemd, een onomkeerbare opstapeling van zilver in de huid en zachte weefsels.

b. "Branched Chain" aminozuren (leucine/isoleucine/valine) en L-Threonine: studies hebben aangetoond dat ze geen heilzaam effect hebben, maar wel een verhoogd nadelige invloed op de ademhaling bij ALS.

c. "Dolomite": calcium/magnesium supplement. Kan lood, arsenicum, kwik en andere zware metalen bevatten.

d. "Coral Calcium": aangegeven als behandeling of verzorging van veelvuldige ziektes door de bloed pH alkalisch (basisch) te maken. Labo analyses hebben aangetoond dat coral calcium supplementen belangrijke hoeveelheden lood en andere zware metalen bevatten.

e. "Limu": gepromoot als behandeling van pijn, neurologische ziekten en kanker. Actieve ingrediënten ‘Bladderwack’ en ‘Laminaria’ kunnen hoge concentraties van zware metalen en jodium bevatten. Hoge doses van de ingrediënten ‘Mountain Ash’ en ‘Pau D’Arco’ werden in verband gebracht met nierbeschadiging en andere vergiftigingen.

f. "Aristolochic Acid": aangeduid als pijnstiller. Risico op blijvende nierbeschadiging.

g. "Amygdalin" ("Laetrile", vitamine B-17): al honderden jaren gebruikt om ademhalingsaandoeningen te behandelen. Kan een metaboliet van cyanide produceren. Sporen van dodelijke hoeveelheden van cyanide in het bloed bij verscheidene patiënten. Zou alleen mogen aangewend worden onder streng toezicht van ervaren kruidengenezers.

h. "Guarana, Yohimbe en Ephedra/MA Huang/Eptionin": gebruikt als energie aanbrengers. Kunnen de bloeddruk en het hartritme op gevaarlijke wijze verhogen bij gevoelige personen. Sommige ‘over-de-toonbank’ producten (zonder voorschrift) bevatten hoge doses van deze stimuli.

i. "Kava Kava": gebruikt als een algemeen lichaamstonicum. Kan leverschade veroorzaken en wisselwerkingen met antidepressiva.

j. "Comfrey" (zgn. smeerwortel): gebruikt voor wondheling. Kankerverwekkend en kan leverschade veroorzaken.

k. "Pokeweed" (karmozijnbes) en "Sassafras" (hout en bast van de gelijknamige boom): gebruikt als algemene lichaamstonica. Kankerverwekkend.

l. "Germander": gebruikt als energieversterker. Kan leverschade veroorzaken.

m. "Coltsfoot": gebruikt als hoestonderdrukker. Kankerverwekkend.

 

Karel Van Can

Share