Korting op successierechten voor personen met een beperking!

10-08-2009

Sinds het aanslagjaar 2003 bestaat een gunstmaatregel voor (zwaar) beperkte personen die successierechten moeten betalen. Het gaat over de personen met een beperking die in het kader van de onroerende voorheffing ook voordelen genieten.

Afhankelijk van leeftijd en graad van verwantschap wordt de persoon met een beperking vrijgesteld van successierechten op een gedeelte of op de volledige erfenis. Hoe jonger en hoe directer de verwantschap met de overlevende, hoe groter de vrijstelling.

Voor een erfenis in rechte lijn en tussen echtgenoten/samenwonenden bedraagt het basisbedrag 3000€. In de andere gevallen gaat het om 1000€. Dit basisbedrag wordt vermenigvuldigd met een cijfer overeenkomstig de leeftijd van de persoon die erft (leeftijdscoëfficiënt). Hoe jonger de persoon met een beperking, hoe hoger de coëfficiënt.

Wat moet u hiervoor doen?

Voeg uw medisch attest/verklaring toe aan de aangifte voor de successierechten opeisbaar worden. Wanneer dit attest niet op tijd wordt afgeleverd, kan een teruggave worden bekomen als het attest binnen de twee jaar na betaling van de successierechten wordt afgeleverd. Voor meer info kunt u steeds een notaris raadplegen; een eerste advies is steeds gratis!

Share