Patiëntenrechten

22-04-2008

De Internationale Alliantie van ALS / MND Vereningen ondersteunt de volgende fundamentele rechten van haar leden :

1. Onpartijdige toegang tot redelijke en aanvaardbare normen van de gezondheidszorg.

2. Toegang tot informatie die het mogelijk maken de individuele ALS/MND patiënt een actieve rol te laten spelen in de persoonlijke gezondheidszorg.

3. Keuze met betrekking tot

     a. de gezondheidswerkers die behandeling of advies voorzien.

     b. de plaats waar de zorg plaatsvindt, en

     c. de aard van de behandeling die wordt voorzien. Dit omvat ook het

     recht te aanvaarden, te weigeren of de behandeling of interventie te 

     beëindigen binnen het wettelijk kader van het eigen land.

4. Individuele mogelijkheid om te participeren in de gezondheidszorg, door middel van consumentenvertegenwoordiging, in de planning en evaluatie van het systeem van de gezondheidszorg, het type en de kwaliteit van de dienstverlening, en de voorwaarden waaronder ze worden geleverd.

5. Behoud van de persoonlijke waardigheid en de toegang tot de humane zorg, wat betekent dat elke patiënt, goed of ziek, het recht heeft om te worden behandeld met zorg, aandacht en respect, zonder discriminatie.

6. Verzekering van de vertrouwelijkheid, waarin de privacy gewaarborgd wordt totdat de patiënt de publicatie goedkeurt of tenzij er dwingende medische of juridische redenen zijn om de informatie openbaar te maken.

 

Vertaling: Agnes Bonnyns

Bron: Internationale Alliantie

Share