10 miljoen euro voor Precision ALS - Europese inspanning om geneesmiddelen te vinden voor motorneuronziekte

28-03-2022

Verkorte versie

Dankzij een financiering van 10 miljoen euro bereidt een geavanceerd academisch, klinisch en industrieel onderzoeksprogramma zich voor op het onderzoeken en hopelijk vergroten
van het inzicht in motorneuronziekte (MND), waaronder Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). 

De Science Foundation Ireland (SFI) en de Ierse regering hebben 5 miljoen euro bijgedragen, die zal worden aangevuld met nog eens 5 miljoen euro van industriële partners.

Dit onderzoeksinitiatief, "Precision ALS" genaamd, wordt geleid door twee SFI-onderzoeks- centra, waaronder ADAPT en FutureNeuro, en omvat toponderzoekers op het gebied van klinische wetenschap, data wetenschap en kunstmatige intelligentie (AI) die in Ierland actief zijn. 

Het team werkt samen met een onafhankelijk consortium van vooraanstaande ALS-deskun-digen, patiënten en patiëntenbelangenorganisaties in heel Europa, bekend als TRICALS.

Vertaling: Ann Bracke
Bron: Trialsitenews.com
 

Share