25 uren non-stop badminton ten voordele van ALS Liga