AB Science kondigt aan dat de FDA de IND status goedkeurt voor masitinib bij amyotrofische laterale sclerose (ALS), waardoor de rekrutering van Amerikaanse patiënten kan beginnen voor een fase 3-klinische studie

01-04-2020

AB Science SA kondigt vandaag aan dat de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) de Investigational New Drug (IND) -aanvraag van het bedrijf heeft goedgekeurd, waardoor het bedrijf haar masitinib fase 3-studie (AB19001) bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) kan starten.

"Dat is echt goed nieuws voor ons allemaal en in het bijzonder voor de patiënten en we willen de fase 3-bevestigende studie bij ALS starten zodra de omstandigheden op klinische locaties in de VS zich stabiliseren na de pandemie van het coronavirus," zei Alain Moussy, co -oprichter en CEO van AB Science.

AB19001 is een internationale, multicenter, gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde, 3-parallel groep, fase 3-klinische studie om de werkzaamheid en veiligheid van masitinib in combinatie met riluzole te vergelijken versus placebo in combinatie met riluzole voor de behandeling van patiënten die lijden aan ALS.

Het primaire eindpunt van de studie is de absolute verandering ten opzichte van baseline in functionele score, zoals beoordeeld met behulp van de Amyotrophic Lateral Sclerosis Functional Rating Scale-revised (ALSFRS-R) na 48 weken behandeling. Het belangrijkste secundaire eindpunt is de gecombineerde beoordeling van functie en overleving (CAFS).

Het onderzoek zal 495 patiënten omvatten die gerandomiseerd zijn naar één van de drie behandelgroepen in een verhouding van 1: 1: 1.

● Groep 1: Masitinib-titratie vanaf 3,0 mg / kg / dag en escalerend tot 4,5 mg / kg / dag, plus riluzole
● Groep 2: Masitinib-titratie beginnend met 3,0 mg / kg / dag en escalerend tot 4,5 mg / kg / dag en vervolgens tot 6,0 mg / kg / dag, plus riluzole
● Groep 3: bijpassende placebo, plus riluzole

AB19001 is bedoeld om de eerder gepubliceerde resultaten [1] van de voorafgaande fase 2/3 studie (AB10015) te bevestigen, waaruit bleek dat masitinib bij 4,5 mg / kg / dag in combinatie met riluzole de ALSFRS-R-afname significant vertraagde met 27% vergeleken met alleen riluzole in week 48 (p-waarde <0,05).

Bewijs van een dosis-respons werd waargenomen in het vorige AB10015-onderzoek met onderhoudsdoses van 3,0 en 4,5 mg / kg / dag, met een aanvaardbaar veiligheidsprofiel. Daarom zal deze bevestigende studie een nog hogere dosis van 6,0 mg / kg / dag evalueren in één van de twee actieve armen.

Bij het ontwerp van het protocol van de fase 3-studie AB19001 kreeg AB Science ondersteuning van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), onder de vorm van specifiek wetenschappelijk advies aan ontwikkelaars van erkende potentiële weesgeneesmiddelen.

De reden voor het gebruik van masitinib bij ALS-patiënten wordt ondersteund door een sterke hoeveelheid bewijs die aantoont dat de farmacologische werking van masitinib in microglia en mastcellen de door microglia veroorzaakte ziekteprogressie kan vertragen, neuro-ontsteking kan verminderen en de degeneratieve neuronale micro-omgeving in zowel het centrale (CNS) als het perifere zenuwstelsel (PNS) [2–5] kan moduleren.

Prof Albert Ludolph, hoogleraar neurologie en voorzitter van de afdeling neurologie van het Universitair Ziekenhuis en Medische Faculteit van Ulm in Duitsland, en internationale coördinator van studie AB19001 zei: "Ik ben zeer tevreden met deze FDA-goedkeuring, die een belangrijke mijlpaal betekent voor de ontwikkeling van masitinib bij ALS. Masitinib is het eerste medicijn dat zich richt op zowel microglia als mastcellen dat wordt geëvalueerd bij ALS. Ik ben ervan overtuigd dat deze aanpak een veelbelovende potentiële aanvulling vormt op onze momenteel beperkte therapeutische mogelijkheden voor patiënten met ALS.”

 

Vertaling: Christina Lambrecht

Bron: GlobeNewswire

Share