ALS bestrijden met de geest, de handen en het hart

← ga terug naar Recente technologische ontwikkelingen

14-10-2016

Met de steun van het MIT Sandbox Innovation Fund Program (MIT Sandbox Innovatiefondsenprogramma), creëert een spin-off van het Massachusetts Institute of Technology (Instituut voor Technologie van Massachusetts, MIT) ondersteunende technologie voor mensen met ALS.

Pison, Technology, ALS, MIT, computer, rolstoelEen onderzoeksteam van vier gedreven personen: Bobby Forster, een jonge ALS patiënt van 27, Dexter Ang, een student aan de MIT Sloan School of Management en een gegradueerde in de Mechanische Toegepaste Technologie, David Cipoletta, een robotica-ingenieur en Wenxin Feng, een PhD-student in Mens-computerinteractie aan de Universiteit van Boston, hebben een project opgezet dat, als het een succes wordt, mensen met ALS een beter contact met de buitenwereld biedt. Het was Angs idee, geïnspireerd door een opmerking van zijn moeder die onlangs overleed aan ALS, om elektronisch contact te leggen met de zenuwen van mensen met ALS met behulp van elektromyografie- of EMG-sensoren en een toestel te creëren dat die zenuwsignalen kan omzetten in operationele commando's.

In de praktijk zou het er als volgt uitzien: mensen met ALS dragen draadloze elektrodepads op hun kaken, biceps of dijen. De pads zijn voorzien van kleine sensoren en geven signalen door aan een toestel dat grotendeels compatibel is met ondersteunende en andere technologie. De nieuwe — draadloze en draagbare — apparatuur moet mensen met ALS in staat stellen een hele reeks zaken te controleren, zoals een computer, een telefoon of een rolstoel.

Recent ontving Pison Technology, de roepnaam onder dewelke het project opereert, 25.000 dollar van het MIT Sandbox Innovation Fund Program.

De vooruitgang die Pison Technology voor ogen heeft, heeft groot potentieel. Patiënteninformatie over de kracht van zenuwen en spieren zou kunnen worden getraceerd in een mate die voordien ondenkbaar was. Neurologen zouden kunnen op basis hiervan nagaan hoe zenuwen worden aangetast en een beter beeld krijgen van de ziektevoortgang. Al even belangrijk als de klinische implicaties en de vrijheid die de technologie patiënten zou schenken, is de potentiële beschikbaarheid. Het systeem zal minder dan 500 dollar kosten en dat is een belangrijk struikelblok naar toepasbaarheid minder.

Een specifiek probleem van het vroege stadium waarin het onderzoek zich momenteel bevindt is: bewijskracht geven aan het concept. Omzeggens niemand in het medische veld heeft tot nog toe oppervlakte-EMG-signalen bestudeerd bij mensen met ALS. De eerste uitdaging bestaat er dan ook in de consistente betrouwbaarheid van de gecapteerde signalen aan te tonen.

Het onderzoeksteam hoopt binnenkort 300.000 dollar in te zamelen voor voortgezet onderzoek en ontwikkeling. Vervolgens willen ze een operationeel prototype bouwen om te presenteren aan de ALS Association. "Dat is onze eerste echte mijlpaal".

Pison Technology werkt op basis van een principe dat zo primair is dat het nauwelijks moet worden verwoord: menselijke communicatie is belangrijk. Iedereen die ALS heeft, en niet zomaar een fractie van die groep, heeft middelen nodig om te communiceren. De praktische redenen hiervoor spreken voor zich en de emotionele redenen moeten niet eens worden aangehaald.

Fighting ALS with mind, hand, and heart

Samenvatting ALS Liga

Share