Actieve muziektherapie bij amyotrofische laterale sclerose: een gerandomiseerde gecontroleerde test.

12-08-2016

Music, Therapy, Piano, Keys, Black and whiteDeze gerandomiseerde gecontroleerde studie beoordeelde het gunstige effect van actieve muziektherapie (AMT) op angsten, depressie en levenskwaliteit bij amyotrofische laterale sclerose (ALS). Ook de communicatie en de verbondenheid tijdens de AMT-behandeling werden geëvalueerd. Dertig patiënten werden willekeurig ingedeeld bij experimentele [AMT en zorgstandaard (ZS)] of controle(ZS)groepen. De AMT behelsde 12 sessies (drie maal per week), terwijl de ZS-behandeling gebaseerd was op fysieke en spraakrehabilitatiesessies, bezigheidstherapie en psychologische ondersteuning. De Gereviseerde ALS-Functionele Meetschaal, de Hospitaalangsten en -Depressieschaal, de McGill-vragenlijst over de Levenskwaliteit en de Muziektherapiemeetschaal werden toegepast om de functionele, psychologische en muziektherapeutische resultaten te beoordelen. De AMT-groep ging er betekenisvol op vooruit in de globale scores van de McGill-vragenlijst over de Levenskwaliteit (P=0,035) en vertoonde een positieve trend bij de non-verbale en de klank-muziekrelatie tijdens de behandeling. Er is behoefte aan verdere studies met uitgebreider steekproeven tijdens een langere AMT-interventie om de efficiëntie te bevestigen van deze benadering bij ALS. 

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Otorhinolaryngology

Volgens een studie kan muziektherapie bij de ALS-behandeling mogelijk de levenskwaliteit verbeteren

15-11-2016

Volgens nieuw onderzoek verbetert muziektherapie als onderdeel van de standaardbehandelingen voor amyotrofische laterale sclerose (ALS) mogelijk de levenskwaliteit van de patiënt.

De studie is getiteld "Actievemuziektherapiebenadering bij amyotrofische laterale sclerose: een gerandomiseerde-gecontroleerde test", en werd gepubliceerd in het International Journal of Rehabilitation Research.

"De klank-muziek- en non-verbale connectie (als alternatief voor de verbale connectie) vormt de kern van de interventie en kan de communicatie en de emotionele expressie verbeteren. Ze vergemakkelijkt empathisch luisteren tussen de patiënt en de muziektherapeut, wat resulteert in de therapeutische aard van de interventie", zo schrijven de auteurs.

Dertig ALS-patiënten namen deel aan de studie, die het effect van actieve muziektherapie (AMT) wilde evalueren op psychologische aspecten van de ziekte, zoals angsten, depressie en verminderde levenskwaliteit. De patiënten waren gediagnosticeerd met ALS of primaire laterale sclerose, een milde tot gematigde aandoening (Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS kleiner of gelijk aan 40). Allen hadden ze aanvaardbare ademhalingsfuncties, motorisch vermogen om muziekinstrumenten te bespelen en cognitieve integriteit.

Daarop kregen de patiënten willekeurig AMT (muziektherapie) en de zorgstandaardbehandeling, of uitsluitend de zorgstandaardbehandeling. De muziektherapie bestond uit 12 sessies (drie maal per week gedurende een maand). De groep die alleen de zorgstandaardbehandeling kreeg, nam enkel deel aan fysieke en spraakrehabilitatiesessies, bezigheidstherapie en psychologische ondersteuning.

De psychologische resultaten werden beoordeeld volgens verscheidene maatstaven, zoals de Gereviseerde Functionele Meetschaal voor ALS, de Meetschaal voor Hospitaalangsten en -Depressie en de Italiaanse versie van de Levenskwaliteitvragenlijst van McGill. Elke test werd uitgevoerd op de baseline, en daarna één en twee maanden na de behandeling. Het muziektherapieproces werd geëvalueerd met behulp van de Muziektherapiemeetschaal (MTMS).

Tijdens de muzieksessies moedigde een muziektherapeut de patiënt aan om te interageren en te communiceren met behulp van ritmische en melodische instrumenten, zoals een drumstel, een glockenspiel en een xylofoon, met als doel de emotionele expressie van de patiënt te vergemakkelijken. De interactie bestond uit een klank-muziekimprovisatie — de patiënt en de therapeut creëerden en deelden ritmische en melodische expressievormen.

Hoewel de muziektherapiegroep en de groep die uitsluitend standaardzorg kreeg beide na verloop van tijd een algemene betekenisvolle verbetering vertoonden qua psychologische resultaten, gingen de muziektherapiepatiënten er betekenisvol op vooruit in de globale scores voor de Levenskwaliteitvragenlijst van McGill en vertoonden ze een positieve trend in de non-verbale en klank-muziekconnectie tijdens de behandeling. Bovendien hielden de effecten die werden teweeggebracht door de muziek langer aan vergeleken bij de groep die alleen standaardzorg kreeg.

"Er is nog behoefte aan nieuwe studies met meer deelnemers aan een langere AMT-interventie (met aanvang in de beginstadia van de ziekte) om de efficiëntie te bewijzen van de AMT-benadering bij ALS", zo besluiten de auteurs.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: ALS News Today

Share