EC goedkeuring Tofersen QALSODY® Biogen

03-06-2024

Biogen ontvangt goedkeuring van de Europese Commissie voor QALSODY® (tofersen), de eerste therapie voor de behandeling van een zeldzame, genetische vorm van ALS

- SOD1-ALS is een verwoestende, uniform fatale en uiterst zeldzame genetische vorm van ALS die naar schatting minder dan 1.000 mensen treft in Europa1

- QALSODY is Biogen's derde behandeling voor zeldzame ziekten die wordt goedgekeurd in de EU, wat de toewijding van het bedrijf aantoont om ziekten aan te pakken waar nog veel behoefte aan is

- Met QALSODY heeft Biogen neurofilament helpen ontwikkelen als een hulpmiddel om klinische studies voor ALS te optimaliseren, wat het potentieel biedt om verdere doorbraken op dit gebied te bespoedigen

Biogen heeft aangekondigd dat de Europese Commissie (EC) een vergunning voor het in de handel brengen onder uitzonderlijke omstandigheden heeft verleend en de aanwijzing als weesgeneesmiddel heeft gehandhaafd voor QALSODY® (tofersen) voor de behandeling van volwassenen met amyotrofische laterale sclerose (ALS) geassocieerd met een mutatie in het superoxide dismutase 1 gen (SOD1-ALS). QALSODY is de eerste behandeling die in de Europese Unie is goedgekeurd om een genetische oorzaak van ALS, ook bekend als de ziekte van de motorneuronen (MND), aan te pakken.

"De goedkeuring van QALSODY door de Europese Commissie is een bewijs van de niet aflatende toewijding van de ALS-gemeenschap - mensen die leven met ALS en hun dierbaren, wetenschappers, clinici en pleitbezorgers - die de afgelopen twee decennia hebben samengewerkt om deze belangrijke nieuwe behandeling voor de SOD1-ALS gemeenschap naar voren te brengen," zei Stephanie Fradette, Pharm.D., hoofd van de Neuromuscular Development Unit bij Biogen. "We werken samen met de medische gemeenschap en lokale autoriteiten om QALSODY zo snel mogelijk naar mensen te brengen die leven met SOD1-ALS in de hele regio."

De vergunning voor het in de handel brengen van QALSODY wordt verleend onder uitzonderlijke omstandigheden, wat wordt aanbevolen wanneer de baten/risicobeoordeling van een behandeling positief wordt bevonden, maar het vanwege de zeldzaamheid van de ziekte onwaarschijnlijk is dat uitgebreide gegevens kunnen worden verkregen onder normale gebruiksomstandigheden. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft aanbevolen de aanwijzing van QALSODY als weesgeneesmiddel te handhaven.

"De goedkeuring van QALSODY betekent een paradigmaverschuiving in de behandeling van SOD1-ALS, en biedt hoop aan patiënten en geliefden die lang hebben gewacht op een doorbraak," zei Philip Van Damme, M.D., Ph.D., Professor Neurologie en Directeur van het Neuromusculair Referentiecentrum aan het Universitair Ziekenhuis Leuven in België. "De Europese Academie voor Neurologie heeft nieuwe behandelingsrichtlijnen voor ALS bevestigd die erkennen dat QALSODY moet worden aangeboden als eerstelijnsbehandeling voor patiënten met SOD1-ALS."

De goedkeuring van QALSODY is gebaseerd op alle bewijzen, waaronder het doelgerichte werkingsmechanisme, biomarkers en klinische gegevens. In de gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde Fase 3 VALOR studie (n=108) werden patiënten 2:1 gerandomiseerd om gedurende 24 weken behandeld te worden met ofwel QALSODY 100 mg (n=72) of placebo (n=36). Het primaire werkzaamheidseindpunt was de verandering van baseline tot week 28 in de ALS Functional Ratings Scale-Revised totaalscore. De resultaten waren numeriek in het voordeel van tofersen, maar waren statistisch niet significant (ITT-populatie: tofersen-placebo aangepast gemiddeld verschil [95% CI]: 1.4 [-1.3, 4.1]). Op week 28 was de gemiddelde plasma neurofilament light chain (NfL), een marker van axonale schade en neurodegeneratie, verminderd met 55% (geometrisch gemiddelde ratio ten opzichte van de uitgangswaarde) bij de tofersen-behandelde deelnemers (ITT), vergeleken met een toename van 12% bij placebo (verschil in geometrisch gemiddelde ratio's voor tofersen ten opzichte van placebo: 60% (95% CI: 51%, 67%)). Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen meer dan 1 op de 10 mensen treffen) die werden gemeld bij QALSODY-behandelde deelnemers waren pijn (rugpijn, pijn in armen of benen), zich moe voelen, spier- en gewrichtspijn, koorts, en een toename van het aantal eiwitten en/of witte bloedcellen in de vloeistof die de hersenen en het ruggenmerg omgeeft.

"Bij EUpALS zijn we enthousiast dat mensen met SOD1-ALS in Europa toegang zullen krijgen tot QALSODY, de eerste behandeling die zich richt op een genetische oorzaak van ALS. Dit is een belangrijke mijlpaal voor de ALS-gemeenschap, die aantoont dat ALS een behandelbare ziekte is," zei Evy Reviers, voorzitster van de Europese organisatie voor professionals en mensen die leven met ALS (EUpALS). "Als vertegenwoordiger van de Europese ALS-gemeenschap ben ik verheugd om een nieuwe evolutie in de gemeenschappelijke strijd tegen ALS in te gaan. We danken Biogen voor de jarenlange wetenschappelijke en klinische pioniersinspanningen die tot dit medische succes hebben geleid."

Biogen werkt nauw samen met alle belanghebbenden om toegang tot deze behandeling mogelijk te maken voor Europese patiënten die hiervoor in aanmerking komen. Via het Biogen programma voor vroege toegang hebben ongeveer 330 mensen met SOD1-ALS QALSODY gekregen in 18 EU-landen. QALSODY is ook goedgekeurd voor gebruik in de Verenigde Staten en Biogen is in gesprek met regelgevende instanties in andere regio's.

Over QALSODY® (tofersen)
QALSODY® (tofersen) is een antisense oligonucleotide (ASO) die is ontworpen om zich te binden aan SOD1-mRNA om de productie van SOD1-eiwit te verminderen. De Amerikaanse Food and Drug Administration verleende versnelde goedkeuring voor QALSODY voor de behandeling van amyotrofische laterale sclerose (ALS) bij volwassenen die een mutatie hebben in het gen voor superoxide dismutase 1 (SOD1). 
Deze indicatie is goedgekeurd onder versnelde goedkeuring op basis van vermindering in plasma neurofilament lichte keten (NfL) waargenomen bij patiënten behandeld met QALSODY. Verdere goedkeuring voor deze indicatie kan afhankelijk zijn van verificatie van klinisch voordeel in (een) bevestigend(e) onderzoek(en).2 De Europese Commissie heeft een vergunning voor het in de handel brengen onder uitzonderlijke omstandigheden en een aanwijzing als weesgeneesmiddel verleend voor QALSODY.

Biogen heeft QALSODY in licentie gekregen van Ionis Pharmaceuticals, Inc. onder een gezamenlijke ontwikkelings- en licentieovereenkomst. QALSODY werd ontdekt door Ionis.

Naast de lopende open-label uitbreiding (OLE) van de Fase 3 VALOR studie, wordt QALSODY onderzocht in de Fase 3, gerandomiseerde, placebo-gecontroleerde ATLAS studie om te evalueren of QALSODY het klinisch begin kan vertragen wanneer het wordt gestart bij presymptomatische personen met een SOD1 genetische mutatie en biomarker bewijs van ziekteactiviteit (verhoogd plasma NfL). Meer details over ATLAS (NCT04856982) zijn te vinden op clinicaltrials.gov.

Biogen's voortdurende toewijding aan ALS
Al meer dan tien jaar zet Biogen zich in voor de bevordering van ALS-onderzoek om een beter inzicht te krijgen in alle vormen van de ziekte. Het bedrijf is blijven investeren in onderzoek en is pionierswerk blijven verrichten, ondanks de moeilijke beslissing om in 2013 te stoppen met een onderzoek naar ALS in een laat stadium. Biogen heeft belangrijke kennis toegepast op zijn portfolio van activa voor genetische en andere vormen van ALS, met als doel de kans te vergroten dat een potentiële therapie wordt aangeboden aan patiënten die er behoefte aan hebben. Deze toegepaste kennis omvat het evalueren van genetisch gevalideerde doelwitten in gedefinieerde patiëntenpopulaties, het nastreven van de meest geschikte modaliteit voor elk doelwit en het gebruik van gevoelige klinische eindpunten. Naast QALSODY heeft het bedrijf een robuuste ontdekkingspijplijn met inspanningen om de TDP43-pathologie aan te pakken voor de brede ALS-populatie. TDP43-pathologie komt in 97% van de ALS-gevallen voor en wordt beschouwd als een kenmerk van de ziekte.

Referenties:
1.    Brown CA, Lally C, Kupelian V, Flanders WD. Estimated Prevalence and Incidence of Amyotrophic Lateral Sclerosis and SOD1 and C9orf72 Genetic Variants. Neuroepidemiology. 2021;55(5):342-353. doi: 10.1159/000516752. Epub 2021 Jul 9. 
2.    QALSODY Voorschrijfinformatie, Cambridge, MA: Biogen.

                                                                                                                                                 
Vertaling: Gerda Eynatten-Bové

Bron: Biogen
 

Share