Alexion CHAMPION-ALS studie

← ga terug naar ALS-trials

Stopgezet

Alexion CHAMPION-ALS studie (“A Phase 3, Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled, Parallel Group, Multicenter Study With an Open-Label Extension to Evaluate the Efficacy and Safety of Ravulizumab in Patients With Amyotrophic Lateral Sclerosis”)

Deze wereldwijde fase 3 studie heeft als doel het effect en de veiligheid van Ultomiris (ravulizumab) na te gaan op de ziekteprogressie bij 354 patiënten met familiale of sporadische ALS.

Ultomiris is een biologisch product, meerbepaald een monoklonaal antilichaam, dat ontworpen is om de activiteit van het C5-eiwit te binden en te remmen, waardoor overactivering van het complementsysteem wordt voorkomen.Er zijn aanwijzingen dat er een potentieel voordeel is bij ALS-patiënten, aangezien eiwitten van het complementsysteem betrokken zijn bij het begin van de ziekte en de progressie van motorische symptomen.

UZ Leuven includeerde patiënten die gedurende 50 weken regelmatig een intraveneus infuus krijgen met ravulizumab of placebo. Het primaire eindpunt is het aantonen van een statistisch significant verschil tussen beide producten op het functioneren van de patiënt gemeten door de ALSFRS-R-schaal (Herziene Amyotrofische Laterale Sclerose Functionele Rating Schaal)

De eerste resultaten worden verwacht eind 2022 en de finale resultaten eind 2024.

Gedetailleerde informatie is te vinden op deze link.

Share