Atypische niveaus zware metalen, creatinine, haptoglobine en ferritine gevonden bij ambulante patiënten met amyotrofische laterale sclerose vs. gezonde controlegevallen: mogelijk nut als diagnostische biomerker

12-08-2019

Samenvatting

Van de toxiciteit van zware metalen wordt vermoed dat ze een mogelijke (risico)factor is bij amyotrofische laterale sclerose (ALS) en andere neurodegeneratieve aandoeningen. Om na te gaan of er een verband of link bestaat, voerden we een retrospectieve studie uit van 54 sALS- en 26 gezonde vrijwilligers die dienst deden als controlegevallen. Ze werden allemaal onderzocht in de Personalized Regenerative Medicine Clinic (San Clemente, Californië, VSA) tussen 2011 en 2016.

We evalueerden bevindingen uit klinische laboratoria, waaronder het gehalte zware metalen in bloed- en urinestalen, alsmede de niveaus van serumcreatinine, -ferritine en -haptoglobine, met behulp van inductief gekoppelde plasma optische spectrometrie en instrumentele activeringsanalyse. Het ziekteverloop, dat werd beoordeeld met behulp van de Gereviseerde ALS Functionele Meetschaal (ALS-FRS-R), was globaal gezien geassocieerd met de last van kwik, lood, cadmium, arseen en nikkel. In onze analyse vonden we bewijsmateriaal voor een verband tussen het risico op ALS-morbiditeit en verhoogde niveaus kwik, lood, cadmium, arseen en nikkel.

Onze bevindingen impliceren en ondersteunen een link tussen relatief hoge niveaus zware metalen, verhoogde niveaus serumferritine en -haptoglobine en verlaagde niveaus urinecreatinine enerzijds, en sporadische amyotrofische laterale sclerose anderzijds. Op grond hiervan stellen de auteurs dat deze dienst kunnen doen als een biomerker om ALS klinisch te onderscheiden van andere neurodegeneratieve aandoeningen met gelijkaardige symptomen.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: International Journal of Pathology and Clinical Research

Share