BMI bakent ALS af van FTD : gevolgen voor de metabole gezondheid

26-06-2014

Abstract

Gewichtsverlies en katabole wijzigingen worden steeds meer erkend als factoren die van belang zijn bij patiënten met Amyotrofische Laterale Sclerose (ALS). Een verband tussen progressie van de ziekte en een laag BMI is bekend in ALS; het blijft echter onbekend of een laag BMI optreedt in alle vormen van ALS en of BMI verandert bij de ontwikkeling van een cognitieve stoornis in het spectrum tussen ALS en Frontotemporale dementie (FTD). In totaal werden honderd en drie ALS-patiënten (56 type ledematen, 18 type bulbair, 13 type ALS plus, 16 ALSFTD) ingesloten en vergeleken met 19 patiënten met de gedragsvariant FTD (bvFTD) en een groep vergelijkbaar qua leeftijd gezonde controles. Het BMI werd gemeten tijdens de eerste consultatie. Het gewicht van de patiënten werd aangemerkt als ondergewicht, normaal, overgewicht of obesitas, op basis van de huidige richtsnoeren van de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO). ALS-patiënten van het type ledematen en bulbair hadden een aanzienlijk lager BMI dan die met het type ALS plus, ALSFTD, en bvFTD. Het BMI ingedeeld op basis van die richtlijnen toonde een meerderheid van de ALS patiënten van het type ledematen en bulbair met ofwel ondergewicht of normaal gewicht, terwijl de meerderheid van de patiënten van het type ALS plus, ALSFTD en bvFTD ofwel overgewicht of obesitas hadden. Tijdens de follow-up evaluatie van het BMI vertoonde deze in de groepen van het type ledematen en bulbair de neiging te dalen terwijl het BMI in de groepen van het type ALS plus, ALSFTD en bvFTD stabiel bleef of verhoogde. Het BMI is significant hoger bij ALS-personen met cognitieve tekorten. De huidige bevindingen hebben prognostische gevolgen voor de progressie van de ziekte en kunnen helpen om het metabole profiel over het hele spectrum ALSFTD af te bakenen.

Artikel PubMed - Klik hier

 

Vertaling: ALS Liga: Anne

Bron: Springer

Share