Beeldvorming van de pathoanatomie van amyotrofische laterale sclerose in vivo: een op propagatie gebaseerde biologische merker als doelwit

10-11-2017

Samenvatting

Doelstelling Neuropathologische studies over amyotrofische laterale sclerose (ALS) hebben een disseminatie in een regionale sequentie aangetoond in vier anatomisch gedefinieerde patronen. Het doel van deze retrospectieve studie was na te gaan of gegevens over de longitudinale diffusietensorbeeldvorming (diffusion tensor imaging (DTI)) de pathologische bevindingen ondersteunen.

Methodes De toepassing van een DTI-analyse op vezelstructuren die vatbaar zijn voor betrokkenheid op het niveau van elk neuropathologisch patroon van ALS werd uitgevoerd op een monocentrumstaal van 67 patiënten met ALS en 31 controlegevallen die ten minste één opvolgingsscan kregen na een mediaan van 6 maanden.

Resultaten Op groepsniveau vertoonden de longitudinale ALS-gegevens betekenisvolle verschillen voor de stadiumgerelateerde gebiedssystemen. Op individueel niveau vertoonde 27% van de longitudinaal gescande patiënten met ALS een verhoging qua ALS-stadium, terwijl de overigen stabiel waren of zich in het hoogste ALS-stadium bevonden. Longitudinale fractionele anisotropieveranderingen in de respectievelijke gebiedssystemen correleerden betekenisvol met de curve van de gereviseerde ALS functionele meetschaal.

Interpretatie Het op DTI gebaseerde protocol was in staat een beeld te vormen van de ziektepatronen van ALS in vivo en dit zowel qua dwarsdoorsnede als longitudinaal, ter ondersteuning van DTI als technische merker om een beeld te vormen van ALS-stadia.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry

Share