Bestepraktijkenprotocol voor de evaluatie van bulbaire disfunctie: beknopte aanbevelingen voor het bulbairsubcomitésymposium van NEALS

16-10-2018

Samenvatting

DOELSTELLING:
Het doel van dit symposium was de ontwikkeling van een op consensus gebaseerd, bulbair beoordelingsprotocol ter implementatie in NEALS-ziekenhuizen.

METHODES:
Een eendaags symposium, dat plaatsvond in april 2017, werd onderverdeeld in spraak- en sliksecties om te komen tot beknopte aanbevelingen voor de beoordeling van bulbaire disfunctie binnen elke groep.

RESULTATEN:
Tot de beknopte aanbevelingen behoorden spraakdoorverwijzingen en AAC-evaluaties (augmentatieve en alternatieve communicatie) bij het eerste bezoek, CNS-BFS (centraal zenuwstelsel – bulbairefunctieschaal), maximale volgehouden fonatie en spraakratio. De dysartrie-evaluatie omvatte de spraaksubsysteembetrokkenheid van ademhaling, fonatie, resonantie en articulatie. Er werden specifieke aanbevelingen voor slikken vastgelegd voor de volgende domeinen: voedingspatroon/orale opname, fysiologische capaciteit van het luchtwegenafweersysteem, het slikveiligheidsscherm, door de patiënt gerapporteerde slikgerelateerde resultaten, een oraal sensorimotorisch onderzoek en de longfunctie. De praktijkparameters spitsten zich toe op patiënteducatie en tot de onopgeloste vragen behoorden het gebruik van videofluoscopie, het opvolgen van de dieetvoortgang, en het screenen van de slikveiligheid.

CONCLUSIES:
Het werkdoel bestaat erin te komen tot een klinisch bulbair protocol, dat is ontworpen om te worden ingepast door ALS-klinieken, en uiteindelijk een bestepraktijkreeks van bulbaire-ALS-richtlijnen te formuleren, die beschikbaar zijn voor implementatie door de hele internationale ALS-gemeenschap.

 

Vertaling: Bart De Becker

Bron: PubMed

Share