Betere REFALS Trial respons vastgesteld bij ALS-patiëntgroepen

11-06-2021

ALS-patiënten met een korte ziekteduur en een snelle progressie vertoonden een betere respons op de orale onderzoekstherapie van Orion Levosimendan (ODM-109), blijkt uit een analyse van de gegevens van de studie REFALS phase 3.

Hoewel het onderzoek niet aantoonde dat Levosimendan beter is dan de placebo voor het behoud van de longfunctie en het algemeen functioneren van de patiënten, kunnen deze bevindingen in een subpatiëntengroep informatie bieden voor toekomstig onderzoek, aldus de onderzoekers.

In een mondelinge presentatie met als titel “Bepalende factoren van klinische respons op Levosimendan in de studie REFALS phase 3 bij mensen met ALS,” heeft Merit Cudkowicz, Doctor of Medicine, een REFALS-onderzoeker en de directeur van het Healey & AMG Center for ALS data voorgesteld die ondersteunen dat er een subgroep bestaat van ALS-patiënten met betere respons op Levosimendan.
REFALS bevatte een brede populatie ALS-patiënten, die weergaf wat typisch wordt vastgesteld in ALS-onderzoeken, zei Cudkowicz, die ook voorzitter van de afdeling neurologie is in het Massachusetts General Hospital in Boston.

De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 59,2 jaar. 61,9% waren mannen die al met een mediaan van 24,3 maanden (ongeveer twee jaar) met de ziekte leefden. Ongeveer 20% had beginnende bulbaire ALS (als de ziekte eerst de spieren aantast die nodig zijn om te spreken, te slikken en te ademen).
De onderzoekers voerden ook een subgroepanalyse uit om te beoordelen of de kenmerken van de patiënten bij de start van de studie (basis) hun respons op de behandeling bepaalden.

De resultaten toonden aan dat bepaalde subgroepen van patiënten die werden behandeld met Levosimendan het opvallend beter deden in het behoud van hun ALSFRS-R-scores dan de groep die een placebo kreeg. Daarin zaten patiënten met een kortere ziekteduur (minder dan twee jaar), snellere ziekteprogressie, slechtere longfunctie en grotere veranderingen in de hartslag.

Opmerkelijk is dat bij de subgroepen van patiënten met een snellere ziekteprogressie en een slechtere longfunctie de significante therapeutische effecten pas werden vastgesteld na 48 weken, in plaats van gedurende het hele onderzoek.

Die bevindingen onderstreepten dat Levosimendan “de respiratoire functie of het algemene functioneren in de brede populatie van mensen met ALS niet significant verbeterden, maar dat er wel een trend was waarbij effecten van de behandeling in een subgroep van deelnemers werd vastgesteld”, zei Cudkowicz.

Vooral mensen met “een korte ziekteduur, een slechtere respiratoire functie en een snellere progressie van ALS suggereerden een betere respons op Levosimendan,” zei ze. Ze voegde er nog aan toe dat dit soort subgroepanalyse “waardevol kan zijn in het identificeren van patiëntgroepen met een groter behandelingseffect voor toekomstige studieopzetten.”
Cudkowicz benadrukte dat het enorm belangrijk is om te zoeken naar subgroepen in ALS-patiënten, gelet op de ernstige aard van de ziekte en het gebrek aan een goede behandeling.

“We willen nooit een groep mensen missen die zouden kunnen gebaat zijn met de behandeling”, concludeerde Cudkowicz.
 

Vertaling: Valerie Vissers

Bron: ALS News Today

Share